arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i barn- och ungdomsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  27 maj

Om jobbet

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-05-27.

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidspedagogik.

Ämne/ämnesbeskrivning
Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med inriktning mot barn och ungdomars levnadsvillkor och socialisation historiskt och i nutid. Barn och ungdomars kulturella kontexter, som familjen, förskolan, fritidshemmet och skolan, kamratgruppen, media och olika samhällsförhållanden är av intresse för institutionen. Fokus riktas särskilt mot barns och ungas perspektiv och sätt att förhandla och agera.

Projektbeskrivning

Vi söker en forskare till forskningsprojektet Dating Matters i Sverige: processutvärdering av implementering. Utvärderingen genomförs på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Dating Matters: Strategies to Promote Healthy Teen Relationships är en omfattande modell för att förebygga våld i ungas partnerrelationer. Modellen har utvecklats och utvärderats av Centers for Disease Control and Prevention (CDC, motsvarande Folkhälsomyndigheten i Sverige) i USA, och håller för närvarande på att översättas och kulturanpassas till svenska förhållanden. Dating Matters syftar till att främja beteenden som ger trygga relationer, förebygga våld i ungas partnerrelation innan det uppstår, och är inriktad på 11–14-åringar.

Syftet med forskningsprojektet är tvåfaldigt: 1) Att processutvärdera anpassning och implementering av det amerikanska våldsförebyggande programmet Dating Matters i Sverige, samt 2) Att ge rekommendationer inför fortsatt implementering, process- och effektutvärdering, efter projekttidens slut.

Arbetsuppgifter

Du förväntas samarbeta med de andra forskarna i projektet kring fältarbete och analysarbete, samt bedriva egen forskning inom ramen för projektet. Du kommer att genomföra merparten av datainsamlingen för utvärderingen, genom kvalitativa intervjuer individuellt och i grupp, samt videoetnografi. Deltagande i avstämningsmöten med Jämställdhetsmyndigheten, samt att ge muntliga presentationer av preliminära resultat ingår också i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Stor vikt fästs också vid personlig lämplighet, relevanta arbetslivserfarenheter och samarbetsförmåga. Du förväntas kunna planera ditt arbete självständigt och att anta ett problemlösande förhållningssätt. Andra egenskaper som värderas är noggrannhet och god kommunikationsförmåga i tal och skrift.

Doktorsexamen i barn- och ungdomsvetenskap, samt erfarenhet av undervisning inom denna disciplin, alternativt dokumenterad annan relevant erfarenhet av forskning och undervisning om barn och unga är meriterande. Erfarenhet av videoetnografi är meriterande.

Det är viktigt att den sökande har kompetens att tala med unga om känsliga frågor som rör sexualitet och våld. Erfarenhet av att inom ramen för sin profession som kurator, socionom eller terapeut ha genomfört stödsamtal, behandlande eller utredande samtal om sådana frågor är därför meriterande.

Flytande svenska samt mycket goda kunskaper i engelska är ett krav. Ytterligare krav för denna anställning är erfarenhet av att ha genomfört och analyserat kvalitativa intervjuer med ungdomar eller unga vuxna.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst 11 månader. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

För närmare information om projektet, kontakta projektledare, docent Linnéa Bruno, linnea.bruno@buv.su.se. Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare för avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, docent Danielle Ekman Ladru, danielle.ekman.ladru@buv.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat