arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare operativ samordning

 • Yrkesroll

  Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 maj

 • Sök jobbet senast

  24 maj

Om jobbet

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som handläggare operativ samordning kommer du att vara en del av vårt operativa arbete med fokus på att driva samordning och inriktning mellan ansvariga aktörer på central nivå under en samhällsstörning.

Du kommer också delta i det utvecklingsarbete av operativa arbetsformer som sker inom civilt försvar. Hos oss får du möjligheten att göra andra beredda.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter

Som handläggare operativ samordning medverkar du till att skapa en samordnad och effektiv aktörsgemensam hantering bland centrala myndigheter och andra berörda aktörer. Du bidrar tillsammans med dina kollegor till att upprätthålla och etablera relationer till en stor bredd av aktörer i samhället. Du förväntas kunna leda grupper med företrädare för aktörer med olika perspektiv, skapa tillit och förtroende och bidra till en väl fungerande samverkan och uppnå gemensam inriktning av arbetet. 

Du upprätthåller regelbundet även rollen som ”vakthavande samordnare” i det löpande vardagsoperativa arbetet. Du förbereder och leder det praktiska arbetet i samband med samverkanskonferenser och arbetar nära avdelningens andra operativa enheter och funktioner, t.ex. tjänsteman i beredskap. Vi arbetar här i en stabsstruktur som leds av en  operativ chef, utifrån rutiner och instruktioner.

Samarbete sker med många andra verksamheter och funktioner inom myndigheten. Deltagande i övningsverksamhet ingår i anställningen. 

Dina kunskaper och kompetenser

Vi söker dig som har:

- en akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller annan utbildning som är relevant för befattningen.
- erfarenhet av att leda och driva komplexa processer under tidskritiska förhållanden där olika aktörer och intressenter behöver uppnå samordnade lösningar.
- mycket god kunskap om krishantering och svenska myndigheters ansvar under kris och krig.
- administrativ förmåga och vana att arbeta systematiskt med utgångspunkt i rutiner och instruktioner.

Det är meriterande om du har:


- erfarenhet av operativt arbete, både i ett förberedande och hanterande skede, inom det svenska krishanteringssystemet.
- specifik kunskap och erfarenhet av strategisk kommunikationssamordning eller kring hantering av (bristande tillgång på) resurser i samband med samhällsstörningar.
- kunskap om den pågående utvecklingen av civilt försvar, med erfarenhet från offentlig eller privat aktör.
- kunskap om förhållningssätt och arbetssätt enligt Gemensamma grunder för samverkan och ledning.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/">https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du behöver även ha ett strukturerat arbetssätt och ha en förmåga och ett intresse av att hantera strategiska frågor såväl som mer praktiska arbetsuppgifter. Du har god förmåga att leda andra och arbeta effektivt även under tidspress. Du behöver också kunna växla tempo i ditt arbete, från operativ hantering till fokus på utvecklingsprojekt.

Om anställningen

Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss

Enhetens huvuduppgift är att säkerställa att nödvändig samverkan etableras med de aktörer som påverkas och har en roll inför, eller vid en uppkommen samhällsstörning. Enheten kan i dessa situationer leda samordningen på central nivå, och vi identifierar behov av aktörsgemensamma inriktningar i syfte att lindra konsekvenserna med utgångspunkt i målen för samhället säkerhet. Detta kan sammanfattas som ”samordningsuppdraget” och utgår från MSB:s instruktion §7.

Enheten har vidare ansvaret att upprätthålla en grundstruktur för operativ samverkan och ledning och driver ett antal tvärsektoriella forum på central nivå. Enheten har också ett särskilt utpekat ansvar att skapa förutsättningar för samordnad kommunikation i samhället vid samhällsstörningar, samt en effektiv hantering av samhällets resurser inklusive området försörjningsberedskap. Enheten arbetar i hela hotskalan och deltar även i ett flertal utvecklingsarbeten gällande både operativa arbetsformer och förberedande planering för utveckling av både krisberedskapen och civilt försvar. 

Vi finns i både Karlstad och Stockholm där vi arbetar på aktivitetsbaserade kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Peter Swartling. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2024

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning