arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare till Etikprövningsmyndigheten i Uppsala

 • Yrkesroll

  Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 maj

 • Sök jobbet senast

  29 maj

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. Ditt namn & dnr 2024-03157-03 registrator@etikprovning.se

Om jobbet

Etikprövningsmyndigheten är en myndighet med ca 25 medarbetare utspridda på 6 orter i landet. Vår uppgift är att pröva ansökningar om etikprövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Lagen har till syfte att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Myndigheten har sitt säte i Uppsala och regionala kontor i Umeå, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. De regionala kontoren är små arbetsplatser med två till fem medarbetare.
Som liten myndighet har vi korta beslutsvägar och alla medarbetare får vara med i utvecklingen av rutiner, arbetssätt och den gemensamma arbetsmiljön. Vi arbetar nära varandra även om vi sitter på olika orter. Arbetsgruppen har en fin sammanhållning och arbetar dagligen tillsammans via digitala verktyg, telefon och e-post. Samtliga medarbetare träffas flera gånger under året. Arbetet på den egna orten sker på plats på kontoret minst några dagar i veckan men man kan även arbeta viss tid på distans.
Vi söker nu en handläggare som kan arbeta 75 % av heltid, i första hand fram till årsskiftet. Anställningen är ett vikariat då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig.
Arbetsuppgifter: Etikprövningsmyndigheten må ha få anställda medarbetare, men vi har en stor verksamhet med ca 500 ledamöter, fördelade på 21 avdelningar. Avdelningarna har beslutssammanträden en gång i månaden och då fattar de beslut i etikprövningsansökningarna.
Som handläggare kommer du utföra administrativ handläggning av de ansökningar som kommer in till myndigheten. Det består bland annat av att granska dem administrativt och fördela dem till en avdelning. I arbetsuppgifterna ingår även att löpande ge råd och stöd till sökanden om ansökningsförfarandet samt de lagar och regler som styr etikprövningen. Det sker huvudsakligen via telefon och e-post. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är även att handlägga förfrågningar om utlämnande och sekretessprövning av allmänna handlingar.
Utifrån hur din utveckling här på myndigheten ser ut kommer du kunna få prova på att genomföra beslutssammanträde med avdelning. Det innebär att du inför beslutssammanträdet skriver kallelse med dagordning där du fördelar ärendena till en ledamot med vetenskaplig kompetens som är föredragande för ärendet. Handläggaren är således inte föredragande vid beslutssammanträdet. Du ansvarar för att kalla till beslutssammanträdet, protokollföra beslutssammanträdet och ta fram utkast till beslutformuleringar utifrån avdelningens bedömning och direktiv.
Du kan också få prova på att mellan beslutssammanträden hanterar ansökningar som gäller ändringar i tidigare godkända ärenden. Då består arbetsuppgiften av att validera ansökan administrativt för att sedan fördela ärendet till föredragande och beslutsfattare.
Hos oss tar alla anställda ett gemensamt ansvar för helheten. Det gör vi genom att dela på andra administrativa uppgifter som förekommer på myndigheten och vi försöker i möjligaste mån göra det genom att ta vara på varje medarbetares individuella intresse och erfarenhet inom arbetet. Vi arbetar både individuellt och i olika team. Teamen kan bestå både av kollegor på orten och av kollegor på andra orter.
Kvalifikationskrav:
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Ämnesområde kan vara samhällsvetenskap, naturvetenskap eller annat som kompletterar myndighetens nuvarande kompetens.
Erfarenhet av handläggning och diarieföring vid en statlig myndighet eller annan offentlig förvaltning.
Mycket god datorvana och vana av att arbeta i olika datasystem.
Mycket god administrativ skicklighet med ett noggrant arbetssätt och ansvarstagande.
Mycket god kommunikativ förmåga och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, internt och externt, såväl på svenska som på engelska.

Personliga egenskaper: Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom att:
Du är ansvarstagande, noggrann och strukturerad.
Du är van vid att arbeta självständigt och lösningsorienterat samt har en god förmåga att prioritera bland arbetsuppgifterna och att ansvara för att dessa slutförs.
Du har lätt för att skapa goda relationer, är van vid att samverka och har förmåga att kommunicera på ett lyhört och smidigt sätt.
Du trivs med administrativt arbete och du tycker om att ge bra service och stöd.

Meriterande

Erfarenhet av sekretessprövning av allmänna handlingar.

Etikprövningsmyndigheten värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Välkommen med din ansökan, via e-post till registrator@etikprovning.se, senast den 29 maj 2024. I e-postens rubrik/ämnesrad anger du ditt namn (för- & efternamn) samt dnr 2024-03157-03.

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. registrator@etikprovning.se