arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i autofagi för förbättring av grödor

 • Yrkesroll

  Näringsforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 april

 • Sök jobbet senast

  14 juni

Om jobbet

Institutionen för växtbiologi
Projekt/Arbetsuppgifter: Tjänsten är associerad till Prof. Daniel Hofius grupp vid SLU i Uppsala, Sverige. Forskningen som bedrivs i Hofius-labbet (http://www.slu.se/D_Hofius) fokuserar på molekylära mekanismer för autofagi, en evolutionärt konserverad nedbrytnings- och återvinningsprocess som krävs för cellulär homeostas och stressreaktioner. Projektet bygger på våra tidigare resultat i modellväxten Arabidopsis, där autofagi visat sig spela en avgörande roll för tillväxt, hälsa och immunitet (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hofius+D&sort=date). Vi siktar nu på att undersöka autofagimekanismer och funktioner i grödor och utforska om autofagimodulering via CRISPR-Cas genredigering kan användas för att förbättra produktivitet och motståndskraft. Arbetet kommer att tillämpa genetiska, cellbiologiska, biokemiska och fysiologiska metoder i potatis och använda proteomikbaserad profilering av autofagirelaterade interaktioner för att identifiera nya regulatorer som mål för autofagimanipulation. Den planerade forskningen kompletterar ett pågående doktorandprojekt och omfattar ett nära samarbete med M. Andersson och P. Hofvander vid SLU och SolEdits AB i Alnarp, Sverige (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hofvander+crispr+&sort=date)

Kvalifikationer: Vi söker en mycket motiverad kandidat med doktorsexamen i molekylärbiologi, molekylär genetik, funktionell genomik, cellbiologi eller relaterade ämnen som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga. Sökande bör ha en stark bakgrund inom växtmolekylärbiologi och en konkurrenskraftig meritlista med tidigare vetenskaplig produktion som en förstaförfattarartikel. Erfarenhet i proteomik och andra "omics"-tekniker värderas högt, och tidigare arbete med autofagirelaterade metoder, konfokalmikroskopi, fenotypning och vävnadsodling är ytterligare meriterande. Kandidaten förväntas vara en lagspelare och entusiastiskt driva ett forskningsprojekt genom initiativtagande, kreativitet och självständigt tänkande. Utmärkt kommunikationsförmåga i både muntlig och skriftlig vetenskaplig engelska förväntas. Eftersom postdoktorala anställningar är karriärutvecklande tjänster för yngre forskare söker vi främst kandidater som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Forskningsmiljö: Institutionen för växtbiologi (www.slu.se/sv/vbsg) erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö och är en av flera institutioner som utgör klustret 'Uppsala BioCenter'. Uppsala, Sveriges fjärde största stad, har två universitet och med mer än 50 000 studenter en levande studentatmosfär. Det är beläget i Storstockholmsområdet och har utmärkta förbindelser till Stockholm-Arlanda internationella flygplats.

Forskning & utbildning: Vid institutionen för växtbiologi bedrivs grundläggande och strategisk växtbiologisk forskning på jordbruksväxter, skogsträd, bioenergigrödor och modellorganismer. Våra huvudsakliga forskningsområden omfattar samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress såsom tillväxt och utveckling hos växter, bioteknologi och metabolisk manipulation, reglering av genuttryck, populations genetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Vi använder oss av modellorganismer såsom Arabidopsis, Physcomitrella, och tobak, samt grödor som raps, korgvide (salix), potatis och spannmål och patogener som virus, bakterier och svampar/oomyceter. Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i allmän och molekylär genetik, cellbiologi, genteknologi, växtfysiologi, växtförädling, växtbiokemi och bioteknik, molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Utöver det bidrar institutionen till ytterligare kurser tillsammans med andra institutioner.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse, tjänsten är ledig omgående.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-14.
Ansökan ska innehålla (1) CV och kopia av doktorsexamen, (2) redogörelse för vetenskapliga intressen och motivering för att söka denna tjänst, (3) beskrivning av forskningserfarenhet och andra aktiviteter av relevans för tjänsten, samt som (4) kontaktinformation för tre referenser.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat