arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Rekrytering av en professor i kemi med inriktning mot batterier

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 maj

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 260 anställda och omsätter 230 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Ett internationellt projekt med särställning vid Uppsala Universitet och institutionen är koordineringen av Battery2030+. Battery2030+ är EU-kommissionens satsning för att säkerställa en långsiktig europeisk kunskapsbas inom grundläggande spetsforskning inom en rad väsentliga delar av batteriområdet. Projektet är väsentligt för att Europa skall vara internationellt konkurrenskraftigt inom det teknikområde som avser batterier. Det är mot bakgrund av Uppsala Universitets engagemang i Battery2030+ som vi nu söker en ny professor, vilket också syftar till att bibehålla vår nationella och internationella ställning som ledande forsknings- och utbildningsaktör inom fältet. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Denna centrumbildning rymmer ca. 100 anställda. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och beräkningskemiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad, och inbegriper många samarbeten med både industri och andra lärosäten.

Den utlysta tjänsten är starkt kopplad till engagemanget inom Battery2030+ och ledningen av detta. Rollen som företrädare för Battery2030+ innebär att kunna representera det akademiska forsknings- och teknikområdet i en bredare internationell kontext, gentemot beslutsfattare, myndigheter, industri, och andra lärosäten. Detta i sin tur innebär en fördjupad kunskap om Li-jonbatterier och nästa generations batterikemier, samt de olika delarna av batteriernas värdekedja. Industrins och akademins förutsättningar och utmaningar måste förstås, kopplade till forskningsinfrastruktur, forskningsfinansiering och utbildningsbehov. Rollen innebär att hjälpa till att styra den europeiska batteriforskningen mot en globalt ledande och konkurrenskraftig position.

Arbetsuppgifter: 

Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.
Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration.

Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt.

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Initialt leder du internationella möten med olika organ inom Battery2030+ och koordinerar samarbetet mellan europeiska forskningsprojekt inom batteriområdet. I detta ingår arbetsledning av ett team innefattande projektledare, kommunikatör och annan administrativ personal lokalt på Uppsala Universitet med koppling till Battery2030+.

Behörighetskrav:


Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska.
Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitetets anställningsordning


Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning


Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala  

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Daniel Brandell, Daniel.Brandell@kemi.uu.se, 018-471 3709 och prefekt Tim Melander Bowden, Tim.Bowden@kemi.uu.se,  018-471 3811.

Välkommen med din ansökan senast den 3 juni 2024, UFV-PA 2024/801.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% Tillsvidareanställning