arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare till Specialpedagogiska skolmyndigheten

 • Yrkesroll

  Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  27 maj

Om jobbet

Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver specialskolor. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi fördelar också statsbidrag och utvecklar läromedel.

Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald

Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Just nu fokuserar vi på att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden på myndigheten. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Du kan läsa mer om vad vi erbjuder på vår webbplats https://www.spsm.se/jobb.

Vi arbetar med forskningsspridning, analys och utvärdering, omvärldsbevakning och digitalisering. Forskning och kunskap som är relevant för det specialpedagogiska området sammanställer och sprider vi.
I uppdraget ingår också att bevaka tendenser i omvärlden och att driva myndighetens internationella samarbeten. Vi driver också myndighetens digitaliseringsarbete och ansvarar för digital tjänsteutveckling och nya systemlösningar.

Analys- och utvecklingsenheten utvecklar och kvalitetssäkrar myndighetens verksamheter utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det gör vi bland annat genom att ta fram utvärderingar och analyser av verksamheternas resultat och effekter, analysera tendenser i omvärlden samt genom att utveckla och följa upp myndighetens arbete inom mänskliga rättigheter. I enhetens uppdrag ingår även att sammanställa och sprida resultat av specialpedagogisk forskning till skolor och skolhuvudmän i Sverige samt att leda Sveriges verksamhet inom European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Analys- och utvecklingsenheten har 17 medarbetare. Vi söker nu en utredare till Härnösand, Stockholm, Örebro eller Malmö, därför publiceras annonsen på dessa orter.

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker en utredare som bidrar till utveckling av myndighetens verksamheter dels genom sammanställning och spridning av forskning, dels genom utvärdering och analys.

Uppdragen varierar över tid och innebär strukturerad inhämtning, bearbetning och analys av information. Du relaterar avgränsade frågeställningar och analyser till större sammanhang. Ditt arbete bidrar till både kunskapsutveckling och beslutsunderlag.

Du sammanställer och sprider resultat av forskning och övriga kunskapsunderlag inom det specialpedagogiska området. Det innebär bland annat att du arbetar med urval, relevansprövning och sammanställning av publicerade vetenskapliga studier samt samverkan med övriga myndigheter och lärosäten. Du arbetar både med underlag och stöd till myndighetens egna kärnverksamheter, och med produktion av externt riktade publikationer. Visst redaktionellt arbete kan förekomma.

Du medverkar i utvärdering av verksamheters resultat och effekter, kartläggning av målgruppers behov och bidrar i övrigt till framtagandet av olika rapporter och utredningar. Du arbetar med befintliga verksamhetsdata och medverkar i framtagandet av nya datamaterial utifrån aktuella problemställningar. Du genomför uppdrag självständigt och tillsammans med andra.

SPSM:s medarbetare finns över hela landet och digitala mötesverktyg är en del av vår vardag, resor kan dock förekomma. Vi erbjuder distansarbete på del av arbetstiden.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har
 • har avlagt akademisk examen på doktorsnivå inom samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, statistik eller annat ämnesområde som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
 • har minst tre års erfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete i offentlig eller privat verksamhet.
 • har god kommunikativ förmåga, vilket innebär att du kan formulera dig tydligt, koncist och anpassat till mottagare med olika förkunskaper.
 • uttrycker dig väl i tal eller teckenspråk på svenska och i skrift

Det är meriterande om du har

• erfarenhet av att utföra systematiska litteraturöversikter.
 • erfarenhet av projektledning och samordning
 • dokumenterad förmåga att lägga upp, genomföra och tolka resultatet av undersökningar med kvalitativa datamaterial som exempelvis data från intervjuer, observationer och dokument.
 • erfarenhet av klarspråksarbete
 • erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättningsområdet eller det specialpedagogiska området.
 • erfarenhet av arbete inom utbildningssektorn.

Personliga egenskaper

• Till sättet är du ansvarstagande, vilket innebär att du arbetar självständigt och levererar kvalitet inom utsatt tid i såväl stora som små uppdrag.
 • Du har förmåga att samarbeta med kollegor på ett prestigelöst och nyfiket sätt.
 • Du delar med dig av dina kunskaper och har en vilja att lära dig av andra.
 • Du har förmåga att hitta kreativa och konstruktiva lösningar i utmanande uppdrag.
Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.

ÖVRIGT

Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Provanställning på sex månader tillämpas.

I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. .