arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Arkivarie

 • Yrkesroll

  Arkivarie

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet

Du kommer att arbeta på avdelning Strategisk utveckling och förvaltning som har stort fokus på myndighetsgemensam verksamhetsutveckling och på övergripande förvaltningsfrågor. Avdelningens främsta uppdrag är att skapa förutsättningar för övriga kärnverksamheter att uppnå myndighetens mål genom att vara styrande och stödjande. Vi ska också driva på utvecklingen inom ett antal strategiska områden, exempelvis ledningssystem och processer, kund- och digitaliseringsfrågor, projekt- och förvaltningsstyrning och informationsförvaltning. Avdelningen är indelad i en enhet med tre sektioner och har ett 50-tal medarbetare med placering i Norrköping, Örebro och Borlänge.

Som arkivarie på avdelningen kommer du tillhöra sektion Informationshantering. Då uppdrag och förutsättningar förändras över tid kommer du också att få bidra med din kompetens och din erfarenhet inom en rad olika strategiska områden som avdelningen ansvarar för. Mycket av arbetet på avdelningen sker i tvärfunktionella grupper där medarbetare från olika delar av organisationen medverkar.

Hos oss är du viktig

Gillar du att jobba tillsammans och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att
 • bidra med arkivariekompetens i utvecklingsinsatser med bland annat rådgivning och kravställning på IT-system och hantering av myndighetens handlingar
 • medverka i uppstarten av Transportstyrelsen framtida e-arkiv
 • delta i utvecklingen av elektronisk dokument- och ärendehantering
 • medverka i förvaltningen av Transportstyrelsens arkivredovisningssystem
 • genomföra informationsvärderingar och skriva gallringsframställningar och tillämpningsbeslut
 • ge stöd och utbildning till Transportstyrelsens medarbetare i informationsförvaltning
 • delta i förvaltning och utveckling av interna styrande och stödjande dokument
 • ställa krav på och följa upp att krav på att arkivlokaler efterlevs
 • samt andra uppgifter som ingår i en arkivaries roll.

Du måste ha

 • som lägst ha 60 hp (40 p enligt gamla systemet) inom arkiv- och informationsvetenskap
 • ha god kunskap om de lagar och förordningar som styr hanteringen av allmänna handlingar inom offentlig förvaltning
 • svenskt medborgarskap då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.

Det är meriterande om du också har

 • en utbildning med inriktning på elektroniska handlingar och e-förvaltning
 • kunskap om systemvetenskap/informatik
 • erfarenheter och kunskaper kring verksamhets- och informationsarkitektur
 • erfarenhet av arbete med arkiv- och dokumenthantering, helst från den statliga sektorn men även erfarenhet från andra sektorer är positivt
 • kunskap och erfarenhet av e-arkiv.

Vi vill att du

 • är trygg i din kompetens om offentlighets- och sekretesslagstiftningen
 • har förmåga att lyssna, analysera, konkretisera och omsätta teori till praktisk informationsförvaltning
 • inspireras av att vara med och utveckla verksamheten i riktning mot elektronisk ärende- och dokumenthantering
 • har ett starkt intresse att lära nytt och utvecklas i din roll som arkivarie
 • är samarbetsorienterad och hittar lösningar tillsammans med andra
 • har förmåga att prioritera och att självständigt leverera med hög kvalitet
 • har förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information

Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro eller Norrköping. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Patrik Reveron, 010-49 545 75, patrik.reveron@transportstyrelsen.se.
Saco, Maria Inghamn och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök

Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-5259. Vi behöver din ansökan senast den 15 oktober 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen


Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:

Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om avdelning Strategisk utveckling och förvaltning

På avdelning Strategisk utveckling och förvaltning finns en enhet som består av en stab och tre sektioner: Informationshantering, Utvärdering och analys samt Kunddriven utveckling. Vi har cirka 55 medarbetare som är placerade i Norrköping, Örebro och Borlänge.

Vårt främsta uppdrag är att skapa förutsättningar för övriga avdelningar att uppnå myndighetens mål genom att vara styrande, stödjande och samordnande. Vi ska också driva på utvecklingen inom ett antal strategiska områden, exempelvis ledningssystem och processer, kund- och digitaliseringsfrågor och informationsförvaltning.

Lön

indivduell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat