arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Datalogi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 maj

 • Sök jobbet senast

  21 juni

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
För mer information om anställningen
Nedan är ett utdrag av utlysningen, se den fullständiga texten här.

Dina arbetsuppgifter

Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Avdelningen Människocentrerade system/Human-Centered Systems (HCS) vid Institutionen för datavetenskap (IDA) bedriver forskning och utbildning kring människa-teknik-interaktion inom ämnena kognitionsvetenskap, design och datalogi. Enheten KMACS fokuserar specifikt på tillämpad AI i gränslandet mellan kunskapsmodellering och maskininlärning, baserat på webbtekniker och standarder, grundat i människa-teknik-interaktion och kognition.

Som biträdande universitetslektor i datalogi undervisar du på grundnivå och avancerad nivå samt handleder studenter inom tekniska och filosofiska fakultetens olika utbildningar. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar. Undervisningen innefattar bland annat kurser inom grundläggande programmering, webbprogrammering och avancerade webbtekniker, databasteknik på grundläggande och avancerad nivå, samt tekniker för den semantiska webben.

Som biträdande universitetslektor i datalogi deltar du i forskning inom ramen för forskningsgruppen för kunskapsmodellering och kognitiva system (KMACS), där tillämpad forskning bedrivs inom AI och den semantiska webben, med tillämpningar inom säkerhet, e-hälsa, och hållbarhet. Forskningen utvecklar och tillämpar nya metoder för kunskapsmodellering, till exempel ontologier och ontologiutvecklingsmetoder, samt använder dessa i kombination med modern maskininlärning. Forskningsspråket är engelska. Den anställde kommer initialt att arbeta i projekt med tillämpningar inom cirkulär ekonomi och e-hälsa, men förväntas på sikt formulera egna forskningsproblem och söka externa medel för forskning och tillämpningar inom säkerhet, hållbarhet och/eller e-hälsa.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning. Forskning och forskningsprojekt sker i nära samverkan med industri och andra externa organisationer, både i Sverige och internationellt.

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom till exempel mjukvaruutveckling och underhåll av mjukvara och ontologier, administration i samband med akademiska konferenser och workshops, samt projektledning och administration av externfinansierade projekt. I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Krav för anställningen är erfarenhet av undervisning inom något av följande områden: programmering, databasteknik, webbteknik, och/eller den semantiska webben.
 • Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning inom databasteknik och/eller webbprogrammering.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Krav för anställningen är dokumenterad erfarenhet av forskning inom modern- och webb-anpassad kunskapsmodellering.
 • Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av forskning mer specifikt inom den semantiska webben, till exempel ontologiutveckling i språket OWL och tillämpning av ontologier. Meriterande är erfarenhet av utveckling och tillämpning av ontologier specifikt för hållbarhet, till exempel modellering för cirkulär ekonomi, modellering av material, produkter, samt tillämpningar av dessa. Meriterande är även erfarenhet av andra tillämpningar av den semantiska webben inom säkerhet, e-hälsa eller hållbarhet.
Då undervisning och/eller forskning sker främst på engelska, men inslag av svenska kan förekomma, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på engelska men det är önskvärt att du inom två år kan undervisa och/eller bedriva forskning även på svenska.

Din arbetsplats


Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/ida

Om anställningen

För denna anställning gäller en anställningstid om 6 år på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning senast den 2024-06-21 via Linköpings universitets hemsida.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat