arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Datalogi

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 september

 • Sök jobbet senast

  4 oktober

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Avdelningen för databas- och informationsteknik (ADIT) vid Institutionen för datavetenskap (IDA) bedriver forskning inriktad mot principer, metoder och verktyg för definition och konstruktion av avancerade databas- och informationssystem för dagens och framtidens informationssamhälle. Viktiga forskningsområden är cybersäkerhet, säker informationsöverföring (flyg, fordon), datornätverk, multimedia, databaser, kunskapsrepresentation och sports analytics,

ADIT har ansvar för kurser inom områdena säkerhet, datornätverk, databaser, data mining och sports analytics. ADIT bidrar med flera kurser inom masterprogrammet i cybersäkerhet.

Som biträdande universitetslektor i datalogi med inriktning mot programvarusäkerhet inom cybersäkerhet undervisar du på grundnivå och avancerad nivå, på svenska och engelska samt handleder studenter inom olika utbildningar. Arbetet inkluderar kursutveckling och kursansvar.

Du ska bidra till forskningen om programvarusäkerhet som bedrivs inom ADIT. 

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel. 

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang.

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag inom grundutbildningen. 

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete. 

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer

 • särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten.
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa inom området programvarusäkerhet.
 • Meriterande för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa inom området programvarusäkerhet på kandidatnivå och masternivå samt i att handleda examensarbeten. 
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom forskning om programvarusäkerhet. 
Då undervisning och forskning sker på både svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Institutionen för datavetenskap (IDA).

Om anställningen

För denna anställning gäller en anställningstid om 6 år på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Enligt högskoleförordningen får en biträdande universitetslektor anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande universitetslektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om den sökande har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har bestämt ska tillämpas.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska.

Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 2023-10-04.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat