arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand (Hållbara livsmedelssystem)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 maj

 • Sök jobbet senast

  9 augusti

Om jobbet

Institutionen för människa och samhälle
Institutionen för människa och samhälle bedriver forskning och undervisning i ämnena miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning. Syftet med vårt arbete är att bidra till bättre förutsättningar för hållbara livs- och arbetsmiljöer, både i städer och på landsbygden. Vi utvecklar och förmedlar därför högkvalitativ kunskap om människor, miljö och företagande.

Ämnesgruppen för företagsledning (The Business Management Group) utvecklar och ökar medvetenheten om ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara verksamheter och system inom de gröna näringarna. Vi fokuserar särskilt på entreprenörskap, ledarskap och styrning inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling samt inom urbana och rurala landskap.

För närvarande utvecklar vi vår forskning inom hållbara livsmedelssystem. Du kan läsa mer om institutionen här https://www.slu.se/institutioner/institutionen-for-manniska-och-samhalle/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Just nu söker institutionen en doktorand till de två europeiska forskningsprojekten ”FOODCoST” och ”SURFIT”.

Namn på forskningsprojekt/avhandlingsarbete: FoodCosT och SURFIT
Forskarutbildningsämne: Lantbruksvetenskap
Innehållsbeskrivning:
Doktoranden kommer att delta i två europeiska forskningsprojekt om hållbara livsmedelssystem – FOODCoST och SURFIT.

FOODCoST: FOOD Costing and Internalization of Externalities for System Transition

FOODCoST kommer bidra till övergången till hållbara livsmedelssystem genom att ta fram en metod inom ramen för True Cost Accounting. Metodens syfte är att på ett harmoniskt sätt kalkylera externaliteter för klimat, biodiversitet, miljö, sociala faktorer och hälsa längs hela livsmedelskedjan.

Doktoranden kommer främst att fokusera på att förstå hur vissa intressenter i värdekedjan skapar eller drar nytta av negativa, dolda produktionskostnader samt hur kunskap om dessa kostnader kan kommuniceras till konsumenter (exempelvis genom märkningar eller informationskampanjer).

Forskningsprojektet innefattar intervjuer med intressenter samt möjligheten att designa, implementera och analysera experiment i butiksmiljöer.

SURFIT: Scaling Urban Regenerative Food Systems In Transition

En av de största utmaningarna för hållbara urbana livsmedelssystem är hur livsmedelskedjan ska kunna kortas genom att koppla samman lokala eller regionala producenter och konsumenter. Hållbara livsmedelsnätverk (SFN) är en ansats som försöker lösa denna utmaning.

Doktoranden kommer främst att fokusera på hur SFN kan skalas upp, i regel från en isolerad och marginell företeelse till att bli mer allmänt tillgängliga. I detta syfte fokuserar SURFIT främst på olika katalysatorer för uppskalning och att tillsammans med dem experimentera med och få fram ny kunskap om uppskalningsprocesser inom SFN.

Forskningsarbetet kommer innefatta intervjuer med intressenter samt fall-överskridande analyser (i samarbete mellan städerna Malmö, Trento, Maastricht och Krakow).

Kvalifikationer:

Krav
 • Mastersexamen
 • Kandidat- eller mastersexamen i företagsekonomi, hållbarhet, statsvetenskap, innovationsstudier, geografi eller motsvarande.
 • Flytande engelska i tal och skrift.
 Meriter
 • Arbete eller studier inom livsmedelsområdet.
 • Erfarenhet av True Cost Accounting eller liknande tillvägagångssätt.
 • Tidigare erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa metoder.
 • Erfarenhet av att ha skrivit och publicerat vetenskaplig forskning eller populärvetenskap.
 • Intyg som styrker goda sociala färdigheter, god arbetsmoral, och ett stort intresse för forskning, skrivande och att skapa förändring.
 • Flytande i tal och skrift på ytterligare europeiska eller skandinaviska språk.
Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-08-09.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fixed salary.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat