arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Aerosolteknologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juni

 • Sök jobbet senast

  2 juli

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Forskningen kring luftburna partiklar och hälsa vid avdelningen för Ergonomi & Aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) bedrivs av en dynamisk grupp forskare med tillgång till internationellt ledande laboratorier.

Airborne Particles and Health


Avdelningen leder också AEROSOLS som är ett av profilområdena vid LTH. Drygt 100 forskare och doktorander bedriver tvärvetenskaplig forskning kring källor till luftföroreningar, luftkvalitet, påverkan på hälsa samt klimat med syfte att identifiera och tillhandahålla lösningar på våra stora samhällsutmaningar.  LTH profilområde aerosoler.  Forskningen är också kopplad till de strategiska forskningsområdena NanoLund och MERGE.

Ämnesbeskrivning:


Aerosoler är blandningar av gaser och partiklar, där luften vi andas är ett exempel. Exponering för aerosolpartiklar (mätt som PM2.5) är idag den största miljöriskfaktorn i Europa. EU har nyligen beslutat om skärpt lagstiftningen för transportemissioner och luftkvalitet, vilket leder till ett ökat behov av aerosolforskare inom industri, samhälle och akademi. Övergången till elektrifiering och mer hållbara drivmedel minskar exponeringen för fordonsavgaser. Detta gör att icke-avgasemissioner från bromsar, däck och väg kommer dominera transportemissionerna. Icke-avgasemissioner inkluderar metalloxider, mikroplaster och kvarts. Dock är kunskapen om partikelkarakteristik och toxikologiska egenskaper begränsad, vilket hindrar oss från att kunna formulera effektiv policy. 

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

Du kommer att arbeta i tvärvetenskapliga projekt med syfte att skapa kunskap för att stärka riskbedömningar och policy kring icke-avgasemissioner. Du kommer samverka med ledande grupper inom teknikutveckling/tribologi samt arbets- och miljömedicin/toxikologi. Forskningen under doktorandstudierna innebär i första hand experimentellt arbete, dataanalys och parameteriseringar. Det förväntas att du sätter din egen forskning i ett samhällsperspektiv och har ett starkt engagemang för hållbar utveckling. Som doktorand kommer du kommunicera dina resultat brett genom internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenser, med avnämargrupper samt populärvetenskapligt.

Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden innefattar: 

Källkarakterisering i laboratorium genom experimentella studier av icke-avgasemissioner från bromsar, väg och däck. Effekter av materialval för minskad klimat och hälsopåverkan.  
Exponering i arbetsmiljöer och publika miljöer: Kvantifiera transportemissioner, källor och exponeringar genom experimentella fältstudier
Applicering av aerosolkarakteriseringsmetoder så som nätverk av lågkostnadssensorer, samt state-of-the-art tekniker för bestämning av partiklars kemiska och fysikaliska egenskaper i lab och fältstudier.
Toxicitetsstudier: Labstudier av icke-avgaspartiklars oxidativa förmåga (förenklat mått på toxicitet), samt samarbete med toxikologer.

Forskningen finansieras av AFA Försäkring, Vetenskapsrådet och EU projektet PAREMPI.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Aerosolteknik uppfyller den som har:

minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
civilingenjörsexamen, magisterexamen eller masterexamen relevant för ämnesområdet. 

Övriga krav:


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Erfarenhet av experimentellt arbete i laboratorie- eller fältstudier (kan vara genom kurser).

För annonsen i sin helhet var god se Lunds Universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till