arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Aerosolteknologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 september

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorand i Aerosolteknologi: Mätningar av partikelytor och -sammansättning in-situ med hjälp av synkrotronstrålning och masspektrometri online (MSCA COFUND-projekt PRISMAS)

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandprojektet är förlagt vid avdelningen för Ergonomi & Aerosolteknologi (EAT), Institutionen för Designvetenskaper, LTH. Forskningsfokus för aerosolgruppen vid EAT ligger på utsläpp och hälsoeffekter av/från aerosoler. Den forskning som bedrivs är typiskt multidisciplinär och utförs i nära samarbete med forskare inom olika ämnesdiscipliner och med tillgång till internationellt ledande laboratorier. https://www.eat.lth.se/english/research/airborne-particles-and-health/. Divisionen arbetar aktivt med att upprätthålla en miljö där öppenhet, lagarbete och kollegialt stöd värderas högt.

Avdelningen samordnar AEROSOLS, ett av de nyinvigda LTH-profilområdena. Över 100 forskare från doktorander till professorer bedriver multidisciplinär forskning, framförallt inriktad på luftkvalitet och påverkan på hälsa och klimat, i syfte att ge lösningar på våra stora samhällsutmaningar, där den här aviserade positionen närmast relaterar till fokusområde 2: "Atmosfäriska aerosoler, processer och moln". (https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/">https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/.

Axel Eriksson, docent, blir huvudhandledare för den student som ska rekryteras. Hans forskning fokuserar på miljö- och hälsoeffekter från aerosoler och de fysikalisk-kemiska egenskaper och processer som orsakar dem. Eriksson är specialiserad på "in-situ" aerosolmätning, där partiklar studeras i sitt suspenderade tillstånd, mestadels på ett tidsupplöst sätt.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annan institutionstjänstgöring, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand engagerad i forskningsprojekten Aerosol particle surface characterization in-situ for enhanced atmospheric science och Chemically resolved lung deposition measurements on regionally transported particulate air pollution kommer ditt arbete att fokusera på fysikalisk-kemiska aerosolkarakterisering med hjälp av den senaste tekniken (samt ny teknik som ska utvecklas inom projekten) som verktyg. Arbetet kommer i första hand att vara experimentellt, men då arbetet innefattar avancerad dataanalys behövs även goda teoretiska färdigheter.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med forskare vid och utanför Lunds universitet och kombinera kompletterande expertis inom aerosolkarakterisering, atmosfärsvetenskap, föroreningshälsoeffekter samt mass- och fotoelektronspektroskopi. Den huvudsakliga metoden som ska användas är "online" aerosolmätning som underlättas av aerodynamisk fokusering av partiklar för synkrotron- och/eller aerosolmasspektrometri experiment.

Dina doktorandstudier kommer att generera kunskap om de processer som ligger bakom klimat- och hälsopåverkan från aerosoler. Det kommer att läggas tonvikt på möjligheter, begränsningar och utveckling av ny mätteknik. Du förväntas och uppmuntras att delta i internationella konferenser och resa för experiment vid behov. (De allra flesta av dina experiment kommer att ske i Lund).

Doktorandstudierna utförs inom ramen för LTHs profilområde AEROSOLS https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/">https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/, det strategiska forskningsområdet (https://www.merge.lu.se/modelling-regional-and-global-earth-system), och LINXS-temat ECL (https://www.linxs.se/environment-and-climate).

Utbildningen innebär en utstationering på 3-12 månader vid MAX IV-laboratoriet. Ytterligare utstationering och/eller kortare vistelser kan ordnas i samförstånd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser, delta i periodiska projektmöten och forskarutbildningsskolor samt i specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. En viss mängd resor förutses i samband med dessa aktiviteter.

För mer information: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:657116/?lang=se

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 mars 2024 Visstidsanställning till