arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i biologi med inriktning AI och mikrobiell kriminalteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 april

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

OBS för fullständig annonstext, besök LU:s hemsida (länk till höger på denna sida).

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Nästa generations sekvensering har revolutionerat områdena mikrobiom och kriminalteknik, vilket gör det möjligt för oss att ta itu med nya frågor, såsom förhållandet mellan mikrobiomer och geografi och dess potentiella tillämpningar för kriminaltekniska undersökningar, vilket är ämnet för detta projekt.

Vi är på jakt efter att svara på spännande frågor som: Kan vi spåra ett föremål eller en person till en brottsplats med hjälp av bakteriella signaturer? Kan vi hitta gisslan genom att spåra deras bakteriespår? Vårt samarbete med Nationellt forensiskt centrum kommer att tillåta oss att tillämpa våra banbrytande verktyg på verkliga fall och göra en verklig inverkan på samhället.

Du att ingå i två prestigefyllda konsortier: MetaSUB-konsortiet och det europeiska MSCA-programmet dedikerat till kriminalteknik. Det här är din chans att ligga i framkant av banbrytande forskning, tänja på vetenskapens gränser och göra en verklig skillnad i kriminalteknikens värld.

Vi söker en utmärkt doktorand som är intresserad av att bedriva forskning i världsklass vid ett ledande laboratorium. Positionen är lämplig för någon som är utbildad inom teknik, datavetenskap och beräkningsbiologi och har en stark kvantitativ bakgrund. Kandidater bör ha gedigna datorkunskaper, åtminstone i Python och R. Kandidater förväntas också ha en gedigen grund i matematik/statistik. Kandidaten kommer att arbeta tillsammans med Dr. Eran Elhaik och experter för att utveckla kriminaltekniska verktyg.

Detta är ett multidisciplinärt projekt som involverar programmering, modellering och fälttester. Du kommer att utveckla och tillämpa toppmoderna mikrobiella kriminaltekniska verktyg och publicera resultaten i vetenskapliga tidskrifter. I projektet ingår samarbeten med forskare inom andra discipliner inom kriminalteknik. Du kommer även att delta i den dagliga verksamheten på MCBU-enheten.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller

fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav


MSc i biostatistik, beräkningsbiologi, datavetenskap, statistik, teknik, eller liknande område.
Kandidaten måste ha praktisk erfarenhet big data eller maskininlärningsmetoder.
Kandidaten måste veta hur man programmerar i Python och R.
Kandidaten ska vara driven med god förmåga att arbeta självständigt samt i grupp.
Kandidaten ska ha goda pedagogiska färdigheter.
Utmärkta kunskaper i engelska, både i läsförståelse och skrift.

Det är meriterande om kandidaten har:


Erfarenhet av databehandling, statistisk beräkning och scripting i Javascript, C++ samt MS Office Tools.
Utbildning eller erfarenhet av maskininlärning
Erfarenhet av mikrobiologi eller kriminalteknik

Speciella krav


Eftersom denna tjänst är finansierad av Horizon Europan Research & Innovation-programmet finns det flera ytterligare krav på rörlighet.

Du FÅR INTE ha en doktorsexamen.
Du ska INTE ha någon bosättning eller huvudverksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de 36 månaderna före rekryteringsdatumet.
Du kan vara av vilken nationalitet som helst, sålänge du uppfyller punkten ovan angående bosättning eller huvudverksamhet.

Bedömningsgrunder


Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor


Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kopior av betyg, uppgifter till referenser, 2 rekommendationsbrev etcetera. 
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 januari 2025 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till