arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i cyberfysiska system

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  4 augusti

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen EISLAB vid Institutionen för datavetenskap, elektroteknik och rymdteknik bedriver forskning inom cyber-fysiska system, sakernas internet, automatisering av system av system, maskininlärning, djupinlärning, data science, elektroniksystemdesign och sensorsystem. Forskning inom cyber-fysiska system bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Volvo, Infineon, Boliden, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Ett viktigt resultat är Eclipse Arrowhead, ett öppet källkodsramverk för industriell automation med brett stöd av europeisk industri. 

Ämnesbeskrivning 
Cyber-fysiska system (CPS) fokuserar på integrerade programvaru- och applikationsarkitekturer med implementationer av massivt distribuerade inbyggda system som samverkar med varandra och sina omgivningar för att möjliggöra säkra, målmedvetna, autonoma och utvecklingsbara lösningar. 

Projektbeskrivning

Du kommer initialt att arbeta som en del av ett team av forskare inom ett europeiskt projekt. Som ditt huvudområde kommer du att arbeta inom några av följande områden: 
-Översättning av datamodeller för att möjliggöra automatisering av ingenjörsprocessen.
-Maskininlärnings baserad kodgenerering för autonom översättning av semantik för nyttolastdata.
-Ordboksinlärning och algoritmer för översättning mellan större datamodelleringsspråk.
-Användning av modellbaserad systemteknik (UML, SysML, metamodeller) för att modellera de mest utbredda datamodelleringsspråken.

Projektet syftar till att ytterligare digitalisera den europeiska industrin där EISLAB kommer att ansvara för CPS-intelligens, IoT och SoS-automatiseringsarkitektur samt användningen av AI och maskininlärning (ML). Målet är att producera vetenskapliga artiklar och bidrag med öppen källkod för Eclipse Arrowhead. Projekt innebär vanligtvis samarbete med både akademiska och industriella partners i Europa. Därför är samarbete med programvaru- och automationsindustrin en nyckelfaktor för framgång för dessa projekt. I detta kommer du att arbeta nära andra forskare och doktorander vid Luleå tekniska universitet.

Arbetsuppgifter 
Som doktorand arbetar du mot en doktorsexamen som det slutliga målet. Arbetet kommer att ta upp målen enligt högskoleförordningen. Största delen av din tid kommer att ägnas åt att arbeta med forskningsprojekt där du kommer att utveckla konceptbevislösningar för att experimentellt utvärdera och utforska aspekter av industriella mjukvarusystem och komponenter. Du kommer att kommunicera dina resultat på internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. 

För att stödja ditt avhandlingsarbete kommer du att ta kurser som en del av studier på doktorandnivå, generella kurser för LTU:s doktorandprogram, särskilt utformade kurser osv. Din forskning och ditt kursarbete kommer att planeras och dokumenteras i din individuella studieplan under hela din studietid. Dessutom bedrivs undervisning och andra uppgifter vid avdelningen eller institutionen av doktorander, vilket är begränsat till högst ett år av den totala femårsperioden. 

Kvalifikationer 
Vi söker dig - en talangfull, analytisk och motiverad kollega som både ensam och i samarbete med andra kan utföra avancerad forskning i vår forskningsgrupp. Den nödvändiga bakgrunden för sökande är en masterexamen i datavetenskap eller motsvarande. Även examen i elektroteknik, teknisk fysik eller liknande kommer att beaktas. Vi välkomnar också sökande med förväntad examen inom detta område under 2024, senast under augusti. 

Sökanden måste vara kunnig inom datavetenskap. Tidigare erfarenhet av att arbeta med SOA, IoT, SysML, ML, CPS och/eller SoS är värdefullt men inte ett krav. Sökanden måste också ha goda programmeringskunskaper, inklusive mjukvarudesign, grundläggande programmeringskoncept samt erfarenhet av Java-programmering eller liknande. Flytande kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav. 

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning 
studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet 

Information 
Anställning som doktorand är begränsad till 4 år, med möjlighet till förlängning om högst ett år för undervisning och andra avdelningsuppgifter. Plats: Luleå. Start: Hösten 2024. 

För ytterligare information om tjänsten, kontakta Cristina Paniagua, 073-805 7580, cristina.paniagua@ltu.se 

Fackliga företrädare: 
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se 

Ansökan 
Vi föredrar att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan. Ansökan bör inkludera CV, personligt brev och kopior av verifierade examensbevis från gymnasiet och universitetet. Märk din ansökan med referensnumret ovan. Din ansökan, inklusive examensbevis, måste vara skriven på engelska eller svenska. 

Sista ansökningsdag: 2024-08-04 
Referensnummer: 2107-2024

Lön

Löne enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat