arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i datavetenskap fokuserad på AI-assisterad mjukvaruutveckling

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 maj

 • Sök jobbet senast

  16 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Tjänsten innebär en unik möjlighet att ingå i Software Engineering Research Group (SERG) med biträdande handledning från Software Development and Environments Research Group (SDE).

SERG är världsledande inom empirisk metodforskning för storskalig mjukvaruutveckling och gruppens forskare är kända för starka industrisamarbeten. SDE å andra sidan är specialiserade på banbrytande teknisk forskning, innovativa verktyg, programmeringsspråk och metoder för att förbättra utveckling av mjukvara. Både SERG och SDE tillhör Institutionen för Datavetenskap, en internationell miljö för forskning och utbildning. Utöver mjukvaruutveckling bedrivs spetsforskning inom bl.a. artificiell intelligens, datorgrafik och algoritmteori. Mer information om Institutionen för datavetenskap-cs.lth.se

Doktorandprojektet kommer att använda aktionsforskning som metod. Detta kommer att ske genom att integrera doktoranden i utvecklingsverksamheten hos CodeScene, med huvudkontor i Malmö. CodeScene utvecklar en plattform för software engineering intelligence som identifierar och prioriterar teknisk skuld i stora mjukvaruprojekt.
Mer information om CodeScene-codescene.com 

Projektbeskrivning


Utvecklare spenderar ofta en stor del av sin tid på att förstå och underhålla befintlig kod. Även om högkvalitativ kod kan öka produktiviteten, minska antalet fel och sårbarheter samt öka utvecklarnas nöjdhet, prioriterar organisationer ofta implementering av nya funktioner framför kodförbättringar. Detta leder till att teknisk skuld ackumuleras. Projektet ser en betydande potential i att använda stora språkmodeller (LLM) för att förbättra underhållbarheten av befintlig kod genom AI-driven refaktorering.

CodeScene har nyligen introducerat en AI-funktion för refaktorering som möjliggör automatiserad (LLM-baserad) förbättring av kodproblem direkt i den integrerade utvecklingsmiljön (IDE). Release av denna funktion till riktiga användare ger en möjlighet att samla in storskalig kvantitativ feedback, vilket utgör den primära grunden för forskningsprojektet.

Trots den uppenbara potentialen med LLM:er medför de risker. Forskning visar att promptbaserad, icke-deterministisk kodgenerering av LLM:er kan introducera säkerhetsrisker och oväntat ändra funktionellt beteende. Följaktligen är förtroende centralt för AI-refaktorering. Projektet kommer att utforska detta koncept från två perspektiv. För det första genom att utforma kontrollmekanismer för att öka AI-refaktoreringens tillförlitlighet, såsom tekniker för att avvisa kodändringar med lågt förtroende. För det andra genom att utveckla ett användargränssnitt som främjar användarnas förtroende för refaktoreringsprocessen. Med hjälp av produktens detaljerade telemetri kommer dessa aspekter att undersökas genom A/B-testning.

Projektet är en del av programspåret för mjukvara inom Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP). Doktoranden kommer att vara inskriven i WASP:s forskarskola som erbjuder avancerade kurser och omfattande nätverksmöjligheter.
Mer information om Forskarskolan WASP (wasp-sweden.org) 

Arbetsuppgifter


Doktoranden kommer att delta i WASP:s forskarskola, som inkluderar doktorandkurser, sommarskolor, vinterkonferenser och internationella studieresor. 

Huvuduppgifterna för doktorander är att ägna sig åt sina forskarstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och kurser på forskarnivå. Arbetsuppgifterna kommer även att inkludera undervisning och andra institutionella uppgifter (som inte får överskrida 20%).

Beskrivning av arbetsuppgifterna:


Forskning inom ämnesområdet
Undervisning på avancerad nivå och forskarnivå
Samarbete med industrin (utöver CodeScene) och det bredare samhället
Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet i datavetenskap uppfyller den som har:

minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik eller teknisk matematik.

Övriga krav:


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Starka programmeringsfärdigheter
Starkt intresse för programmeringsspråk och programanalys
Goda kunskaper i matematik
Intresse för maskininlärning, särskilt stora språkmodeller (LLM)

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:728296/

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-12-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till