arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i datavetenskap med fokus på GPU programmering

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 maj

 • Sök jobbet senast

  16 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är inom https://graphics.

cs.lth.se/, som är en del av Institutionen för datavetenskap. Datorgrafikgruppen har en lång historia av internationellt erkänd forskning inom områdena Realtidsrendering, Graphics Hardware och Ray Tracing. Gruppen har samarbeten både internationellt och lokalt, med både industri och universitet, i synnerhet ett mångårigt samarbete med Nvidia Graphics Research-gruppen i Lund.

Institutionen för datavetenskap har ett brett utbud av forskning som spänner över empirisk forskning inom mjukvaruteknik, mjukvaruutveckling inom programmeringsspråk och verktyg, artificiell intelligens, robotik, naturlig språkbehandling, inbyggda system och teoretisk datavetenskap.

Projektbeskrivning

Detta projekt har som mål att utveckla nya algoritmer för att skapa effektiva Artificiella Neurala Nätverk (ANN) ämnade för grafikprocessorer (GPUer). Med en utförlig analys av grafikprocessorn skall vi optimera kodgenereringen för att förbättra prestandan för existerande och nya neurala nätverk och således snabbare kunna träna och använda dem. Dessa optimerade nätverk kommer sedan att används i applikationer som neural-bildåtergivning (Neural Rendering) och robotik.

Projektet är en del av mjukvaruspåret inom Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP) och den blivande doktoranden kommer att registreras till WASPs forskarskola för att få många möjligheter till studier i avancerade kurser och tillfällen att nätverka med andra doktorander och experter inom dess ämnen.
https://wasp-sweden.org/sv/om-wasp/graduate-school-2/

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:


- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på avancerad nivå.
- Samarbete med industrin.

Du kommer att ingå i forskarskolan WASP, som inkluderar doktorandkurser, sommarskolor, vinterkonferenser och internationella studieresor.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Datavetenskap uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik

Övriga krav:


- Erfarenhet av C/C++ och GPU programmering (CUDA, DX, Vulkan).
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Förmåga att både kunna arbeta individuellt och i mindre grupper.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Erfarenhet av Deep Learning och/eller Datorgrafik.
- Kännedom om nutida forskning inom Deep Learning och/eller Datorgrafik.
- Intresse av Neurala nätverk och Datorgrafik.
- Erfarenhet av kodgenerering

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan bör/ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-12-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till