arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i elektroteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 maj

 • Sök jobbet senast

  1 juli

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorand i elektroteknik med fokus på nästa generations halvledarkomponenter för kraftelektronik

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är placerad på Avdelningen för elektromagnetism och nanoelektronik (EMN) vid Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT).

Avdelningen har 15 seniora forskare och ca 15 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom avdelningen arbetar vi inom ett brett fält från halvledarkomponenter, nanoteknologi, elektronik och elektromagnetiska beräkningar. 
Mer om EMN

Ämnesbeskrivning


Ämnet för detta projekt är att realisera vertikala halvledarkomponenter för kraftelektronik baserade på nya material med ultrastora bandgap, såsom AlGaN och Ga2O3. Dessa komponenter kan uppnå betydligt bättre prestanda jämfört med traditionella kraftelektronikkomponenter baserade på Si och SiC, vilket kan ha stor betydelse för kommande kraft-elektroniska tillämpningar.

Du kommer att tillverka och analysera nya komponenter (transistorer och dioder)  baserade på dessa material och utföra elektrisk karakterisering tillsammans med materialvetenskapsforskare. Målet är att demonstrera högpresterande komponenter som arbetar vid höga brytspänningar (>1200V) med världsledande prestanda.

För att uppnå detta kommer du att arbeta med komponentdesign och tillverkning inom renrumsmiljö, samt med elektrisk karakterisering och viss komponentmodellering. Forskningsarbetet kommer att utföras i nära samarbete med andra doktorander som arbetar med kraftelektronikkomponenter vid avdelningen, men också med erfarna forskare inom materialtillväxt och materialkarakterisering vid Institutionerna för fasta tillståndets fysik och synkrotronljus.

Utvecklingen av högpresterande kraftelektronik är en nyckelteknologi i övergången till ett koldioxidutsläppsfritt samhälle som behövs för att minska effekterna av global uppvärmning. Forskning och utveckling av avancerade halvledartekniker baserade på material med stora bandgap är en nyckelteknologi som kommer att möjliggöra mer effektiva och kompakta kraftelektroniska komponenter.

Denna tjänst är en del av COMPEL: COMPEL, ”COMPetence for the ELectrification of the transport system”, är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering. Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning och säkerhet.

Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.

Tjänsten är också kopplad till C3NIT-kompetenscentret, med starka kopplingar till olika svenska universitet som är involverade i forskning om kraftelektronik baserad på nitridmaterial. Centret inkluderar flera stora företag med intresse inom området för kraftelektronik.
Mer om C3NIT (c3nit.se)

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forsknings-projekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutions-arbete, dock max 20% av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:


Tillverkning och karakterisering av vertikala AlN, AlGaN och Ga2O3-komponenter i renrumsmiljö (Lund Nano Lab) (nano.lu.se).
Elektrisk karakterisering av tillverkade komponenter.
Modellering och simulering av enhetsegenskaper samt interaktion med kretskonstruktörer.

För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/en/what:job/jobID:729470/.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2025-01-01 eller snarast möjligt därefter Visstidsanställning till