arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i elektroteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  7 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorand i elektroteknik med inriktning integrerad analog kretskonstruktion
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskningen vid Avdelningen för integrerade elektroniksystem (IES) på Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) balanserar systemperspektivet med kretsperspektivet.

Vi designar integrerade kretsar (IC) i avancerade nanometer kiselprocesser (främst CMOS), t.ex. radiofrekvens- och millimetervågsradiofronter, dataomvandlare, digitala signalprocessorer samt större system som innehåller både analoga och digitala funktioner. Vårt team består av professorer, docenter, forskare och administrativ personal, vilket tillhandahåller en rik intellektuell miljö som främjar samarbete. Vi erbjuder en stödjande arbetsmiljö som förutsättning för en gynnsam professionell tillväxt och en adekvat balans mellan arbetsinsats och persontid. Nyanställda har möjlighet att engagera sig i högrelevanta forskningsprojekt, utbildningsinitiativ och samarbete med företag, vilket bidrar till vårt övergripande uppdrag att främja IC-design. Vår forskningsmiljö har nyligen förstärkts genom etableringen av forskningscentret classIC, finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och med IES som värd.

Ämnesbeskrivning

Doktoranden kommer att designa spänningsstyrda serieresonansoscillatorer och frekvensmultiplikatorer i en avancerad CMOS-process, med sikte på frekvens-generering upp till 100 GHz samt det lägsta fasbrus som någonsin uppnåtts. Målet är att möta den extrema spektralrenhet som krävs i ultrabredbands 6G-kommunikation.

Ett andra syfte med projektet är att förbättra den teoretiska förståelsen av de mekanismer som ansvarar för fasbrusgenerering i en serieresonansoscillator, vilka verkar vara ganska olika de som påverkar mer traditionella oscillatorer.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning, handledning i grundutbildningsprojekt (inklusive magisteruppsatser), möjligtvis handledning av yngre doktorander, samt annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden sammanlagt.

Som doktorand kommer du också att delta i konferenser där du får möjlighet att presentera ditt arbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Specialisering mot konstruktion av analoga och ”mixed-signal” integrerade kretsar.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Avancerade kurser och magisteruppsats i design av integrerade analoga kretsar.
- Arbetslivserfarenhet av höghastighetsintegrerade kretsar för radiokommunikation.
- Förkunskaper om CAD-system för konstruktion av integrerade kretsar.
- Tidigare erfarenhet av att testa analoga kretsar.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse Visstidsanställning till