arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i elektroteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juni

 • Sök jobbet senast

  25 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorand i elektroteknik med fokus på analog elektronik och modellering för 6G

Beskrivning av arbetsplatsen


Forskningen vid Avdelningen för integrerade elektroniksystem (IES) på Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) kombinerar systemdesign med kretsdesign på hög nivå.

Vår styrka är designen av integrerade kretsar (”integrated circuits”, IC:s, på engelska) i avancerad så kallad nanometer CMOS-processer. Sådana kretsar inkluderar digitala signalprocessorer, radiofrekvens- och millimetervågsmoduler, dataomvandlare samt större system som bearbetar både analoga och digitala signaler. 

Du kommer främst att arbeta inom Large Intelligent Surfaces-projektet (LIS), finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). 
Mer om LIS och SSF (strategiska.se/LIS)

På IES är vi också medarrangörer för forskningscentret ClassIC för halvledarsystemdesign finansierat av SSF. 
Mer om classIC 

Vårt team inkluderar lärare, forskare och administrativ personal, vilket främjar en rik intellektuell miljö för samarbete; vi erbjuder dessutom en arbetsmiljö som främjar balans mellan professionell tillväxt och privatliv. Vi uppmuntrar nyanställda att engagera sig i både spetsforskning, utbildningsinitiativ och branschsamarbete och därigenom bidra till att utveckla integrerade kretsar och system.

Ämnesbeskrivning


Du kommer att arbeta med modellering, design och implementation av RF-frontend för Large Intelligent Surfaces (LIS), en form av storskalig distribuerad MIMO-teknik (D-MIMO) avsedd för den kommande trådlösa 6G-anslutningen. Vårt projekt syftar till att utveckla designriktlinjer för dessa LIS-system och att bygga upp nästa generations LuMaMi-testbädd, kallad LuLIS (Lunds Universitets Large Intelligent Surface-testbädd), som använder sig av avancerade digitala plattformar. Parallellt med detta arbete utvecklar och implementerar vi en specialanpassad krets med en RF-transceiver, för att uppnå högsta möjliga integrationsnivå och energieffektivitet. En viktig del i arbetet är att modellera icke-idealiteter hos RF-frontenden samt på systemnivå, identifiera avvägningar i storskaliga D-MIMO-system för att uppnå en god balans mellan prestanda och energieffektivitet.

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna inkluderar:


Forskning inom ämnesområdet, enligt ovan beskrivning.
Handledning av examensarbeten och masterstudenter.
Undervisning på grund-, avancerad- och forskningsnivå.
Samarbete med industrin och det bredare samhället.
Administrativt arbete relaterat till ovanstående arbetsuppgifter.
Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap. 

Övriga krav:


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Teoretisk och praktisk erfarenhet av diskreta och integrerade kretsar, inklusive systemdesign för trådlös anslutning.
God kunskap om olika implementeringsmetoder av RF- och/eller millimetervågssändare för avancerade trådlösa applikationer.

För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:720180/.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-09-01, eller snarast möjligt därefter Visstidsanställning till