arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Energivetenskaper - COMPEL

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 maj

 • Sök jobbet senast

  28 juli

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorand i Energivetenskaper - COMPEL med fokus på nätintegration av batterier

Beskrivning av arbetsplatsen


Denna doktorandtjänst är ett samarbete mellan avdelningen för hållbara energisystem och avdelningen för värmeöverföring, båda placerade vid institutionen för Energivetenskaper.

På avdelningen hållbara energisystem bedriver vi forskning och utbildning om utveckling av effektiva och miljövänliga energisystem med ett specifikt fokus på nätbundna energisystem som el, fjärrvärme och gas samt marknaderna kring dessa system. På avdelningen arbetar ett 20-tal kollegor där två tredjedelar är doktorander. På avdelningen för värmeöverföring bedriver vi forskning och utbildning om energigenerering, omvandling och användning i olika termomekaniska system där studie av värmeöverföring, strömningsmekanik samt strukturdynamik spelar en central roll. På avdelningen arbetar cirka 30 kollegor, varav 20 doktorander. På internationell nivå samarbetar vi med universitet och institut i Europa, Asien och Nordamerika.

Ämnesbeskrivning


COMPEL, ”COMPetence for the ELectrification of the transport system”, är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering. Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning och säkerhet.

Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.

Projektbeskrivning


Batterier kan integreras på olika nivåer i elnätet, dvs produktion, överföring, distribution eller slutanvändning. Beroende på nivån och placeringen av integrationen har batterier olika effekter och fördelar för elsystemet och de berörda intressenterna. Till exempel kan batterier på produktionsnivå hjälpa producenter av förnybar energi att öka sina intäkter och minska deras ’curtailment’, medan batterier på slutanvändningsnivå kan hjälpa konsumenter (liksom prosumenter) att minska sina elkostnader och öka deras motståndskraft mot störningar. 

Exempel på användningsområden för att integrera batterier i elnätet:

Balansering av utbud och efterfrågan
Laststyrning och möjligheter till prisarbitrage
Lagring och utjämning av förnybar produktion 
Att skjuta upp stora infrastrukturinvesteringar
Reducering av elnätsavgifter 
Reservkraft
Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Forskningen omfattar: 

Teknoekonomisk, miljömässig och social analys av fördelarna med batteriintegrering på olika nivåer i elsystemet (till exempel tjänster för att upprätthålla frekvens i elnäten) 
Potentiella studier av användarflexibilitet genom användning av batterier. 
Specifika fallstudier med energibolag som involverar användning av batterier. 
Möjlighet med ’second life’ för batterier

Doktoranden kommer att vara inblandad som övningsledare i två kurser om energisystem och/eller energimarknader och/eller batterier.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller

fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Energivetenskaper uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet
examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
God muntlig och skriftlig förmåga i ett skandinaviskt språk med anledning av att arbetet innebär integrering med lokala aktörer.

För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:730804/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse Visstidsanställning till