arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 maj

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

COMPEL, ”COMPetence for the ELectrification of the transport system”, är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering.

Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning och säkerhet.

Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.

Beskrivning av arbetsplatsen


Avdelningen för Förbränningsfysik är en del av Fysiska Institutionen vid Lunds universitet. Verksamheten är internationellt etablerad och omfattar såväl fundamentala som tillämpade studier. Den bedrivna forskningen är främst fokuserad på utveckling och tillämpning av beröringsfria mätmetoder för studier av reagerande flöden. Utrustningsmässigt tillhör forskningsavdelningen de bästa i världen inom denna disciplin. Forskningen kring termisk rusning i Li-jon batterier sker i nära samverkan med forskargrupper vid Institutionen för Energivetenskaper, i synnerhet avdelningen för Fludidynamik som avser att med avancerade beräkningsmetoder modellera den termiska rusningen. Samarbete finns även med avdelningen för Brandteknik vid Institutionen för Bygg- och miljöteknologi. Forskningen i sin helhet sker i nära samarbete med partners i industrin och vid andra lärosäten.

Arbetsuppgifter


Syftet med detta doktorandprojekt är att utveckla experimentell metodik för studier av batterier i termisk rusning och den ventileringsprocess som följer. Fokus ligger på användning av laserdiagnostik för att bestämma egenskaper som gassammansättning, temperatur och partikelhastighet vid ventilering av batteri i termisk rusning. I huvudsak kommer forskningen att ske kring de Li-jon batterier som är i kommersiell användning idag, men även nya batteriteknologier kan studeras. 

Arbetsuppgifterna involverar alla experimentella studier av battericeller: 

Studier av olika metoder som triggar den termiska rusningen och utvärdering av skillnader i gasventilering från olika metoder
Karaktärisering av ventilering av gaser och partiklar med hjälp av laserdiagnostik
Komplementära studier med andra metoder som under projektets gång identifieras som lämpliga
Studier av battericeller av olika katodkemi och vid olika laddningsgrad

Den forskarstuderande förväntas att arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet. Nära samarbete kommer att ske med forskargruppen vid Energivetenskaper som kommer att arbeta med modellering av battericeller i termisk rusning

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

För annonsen i sin helhet var god se Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till