arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kemi med inriktning organisk kemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  2 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Tjänsten är vid institutionen för kemi och biomedicin, en av fem institutioner vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Vår institution spelar en central roll i utformningen av kandidatprogrammen i biologi, biomedicinsk analys, hälsovetenskap, näringslära och livsmedelsvetenskap, farmaci och lärarutbildning, liksom masterprogrammet i kemi. Vår forskning spänner över kemi och biomedicin, med särskild tonvikt på organisk kemi, inklusive bioorganisk kemi, fysikalisk organisk kemi, grön kemi, syntetisk organisk kemi och dess tillämpningar inom olika områden såsom bioteknik, kemisk katalys och läkemedelskemi. Sedan 1999 har vi erbjudit doktorandutbildning i kemi, och främjat samarbeten både nationellt och internationellt, med partners från såväl akademi som industri.

Ämnesområde för befattningen: Kemi med inriktning organisk kemi
Placeringsort tillsvidare: Kalmar. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.
Tillträde: Tillträde senast 1 januari 2025

Arbetsbeskrivning

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap vid Linnéuniversitetet söker en motiverad och entusiastisk doktorand i kemi med inriktning organisk kemi till institutionen för kemi och biomedicin. Arbetet kommer att fokusera på utformningen av nya hållbara metoder för organisk syntes. Doktoranden kommer att få i uppgift att forska om potentiell användning av säkra och hållbara lösningsmedel i homogen katalys med särskild inriktning på organokatalytiska omvandlingar. Forskningen kommer att inkludera, bland annat, framställning av nya fosfinligander, deras karaktärisering och utvärdering av de framställda ligandernas aktivitet på katalytiska omvandlingar av industriell betydelse. Doktoranden kommer att vara medlem i ett entusiastiskt tvärvetenskapligt forskarteam, som kombinerar experimentella och beräkningsmässiga verktyg i utvecklingen av nya katalysatorer och hållbara metoder. Doktoranden kan förvänta sig att vara involverad i handledningen av kandidat- och masterstudenter och kan komma att delta i undervisningen vid institutionen för kemi och biomedicin.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Behörighetskrav


För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs enligt HF 7 kap § 35 att den sökande
 • har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och
 • bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som

 • avlagt examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet inkluderar:

 • Gedigen bakgrund inom organisk syntes.
 • Förmåga att dokumentera erfarenhet av hantering av luft- och fuktighetskänsliga reaktioner och reagens.
 • Tidigare erfarenhet av fosfinligander och homogen katalys är fördelaktig.
 • Förkunskaper inom organometallisk kemi är en fördel.
 • God praktisk kunskap om standardanalytiska metoder såsom NMR, MS, HPLC eller liknande, samt standardmetoder för rening.
 • Den framgångsrika kandidaten måste ha varit framstående i tidigare arbete och ha en god meritlista.
 • Självständighet och förmåga att lösa utmanande kemiska problem är avgörande.
 • Utmärkt arbetsmoral och engagemang för jobbet.
 • Utmärkt behärskning av engelska, både i tal och skrift. Intresse för svenskt språk och kultur är välkommet.
Under bedömningen kommer betoning att läggas på kandidatens motivation, potential för forskning och personlig lämplighet för positionen.

Bedömningsgrunder

Utöver att uppfylla tjänstekraven är förmågan att samarbeta väl med andra och generell lämplighet för de relevanta uppgifterna bedömningskriterier. När universitetet utser nya doktorander ska anställningen baseras på en kvalitativ helhetsbedömning av förmågan att bäst utföra och utveckla arbetsuppgifter och att bidra till universitetets framgångsrika utveckling.

Kontaktpersoner

Prefekt vid institutionen för kemi och biomedicin: Anna Asplund Persson (anna.asplund@lnu.se)
Forskningsledare: Ashot Gevorgyan (ashot.gevorgyan@lnu.se)          
HR-partner: Stina Andersson (stina.andersson@lnu.se)

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Lön enligt doktorandstege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat