arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i nordiska språk

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 maj

 • Sök jobbet senast

  16 september

Om jobbet

Institutionen för nordiska språk har cirka 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket, men även våra nordiska grannspråk studeras.

Både äldre och yngre språkskeden utforskas och även den teoretiska och metodiska omfattningen är vid.

Arbetsuppgifter

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier. Utbildningen finansieras genom anställ­ning som doktorand. Även institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning, kan (efter överenskommelse) ingå i arbetet upp till 20 procent av full tjänst.

Kvalifikationskrav

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i nordiska språk är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en exa­men på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten regleras i https://www.uu.se/download/18.4354bc7b18babacc05279a9/1699615992479/ASP Nordiska sprÃ¥k 2021.pdfför utbildning på forskarnivå i nordiska språk vid Uppsala universitet.

Ansökan

Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta följande:

- Ifylld https://www.uu.se/medarbetare/fakultet/sprakvetenskapliga/utbildning-pa-forskarniva/riktlinjer/blanketter-och-mallar
- Specifikation av grundläggande och särskild behörighet (laddas upp som ”personligt brev”).
- Meritförteckning, inkl. registerutdrag från LADOK eller motsvarande som styrker grundlägg­ande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
- Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten.
- En avhandlingsplan (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver ett projekt som den sökande skulle vilja genomföra.
Ansökan bör utformas i enlighet med https://www.uu.se/institution/nordiska/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/anvisningar-for-ansokan">https://www.uu.se/institution/nordiska/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/anvisningar-for-ansokan. 

Övrigt

Vid Institutionen för nordiska språk finns ett forskarutbildningsämne, nordiska språk. Inom detta är variationen på studierna stor och kan omfatta t.ex. text- och samtalsforskning, svenska med didaktisk inriktning (om svenska språket i skolan och svenska som andraspråk), språkstruktur och historisk lingvistik, namnforskning, flerspråkighet, grannspråk och dialekter, filologi och runologi (för exempel, se https://www.uu.se/institution/nordiska/forskning och https://www.uu.se/institution/nordiska/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/doktorander-och-avhandlingsamnen">https://www.uu.se/institution/nordiska/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/doktorander-och-avhandlingsamnen). Vi välkomnar sökande inom samtliga delar av forskarutbildningsämnet nordiska språk.

Antagningen till utbildning på forskarnivå bereds av institutionens handledarkollegium och beslutas av prefekten vid institutionen. Bedömningen grundas på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Särskild vikt fästs vid kvaliteten på de sökandes självständiga arbeten och avhandlingsplanen. I handledarkollegiets bedömning tas även hänsyn till institutionens möjlighet att handleda de respektive sökandenas olika projekt. Dessutom fästs vikt vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation, självständighet och planerings- och organisationsförmåga. Sökande som utses till tätgruppen för anställningen kommer att kallas till intervjuer och muntliga projektpresentationer.

På https://www.uu.se/institution/nordiska/utbildning/utbildning-pa-forskarniva finns mer information om utbildning på forskarnivå.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7, t.o.m. 2029-01-12 (utan institutionstjänstgöring) alt. 2030-01-12 (med institutionstjänstgöring). Omfattningen är heltid. Tillträde 2025-01-13 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för utbildning på forskarnivå Natalia Ganuza natalia.ganuza@nordiska.uu.se, tel. 018–471 29 37.Utbildningsledare Lars Hagborg lars.hagborg@uadm.uu.se, tel. 018–471 19 07.

Välkommen med din ansökan senast måndagen den 16 september 2024, UFV-PA 2024/1847.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2025-01-13 Visstidsanställning till 2030-01-12