arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i psykologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  2 juni

Om jobbet

Information om tillsättning av anställning.Doktorandplats i Psykologi  
Psykologiska institutionen har ca 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.gu.se/psykologi för mer information. Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://www.gu.se/utbildning-till-att-bli-forskare  

Arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand till forskningsprogrammet Multidisciplinary Program on Oral Testimony (MPORT): Challenges and Innovations for Obtaining Evidence from Human Sources. MPORT är ett större forskningsprogram, med stöd från Vetenskapsrådet, som studerar olika aspekter av muntlig bevisning i brottmål.  

Som doktorand kommer du att ingå i forskargruppen Criminal, Legal, and Investigative Psychology (CLIP). Forskningen som du kommer att utföra inom ramen för forskningsprogrammet kommer att vara inriktad på för- och nackdelar med att ta upp muntlig bevisning, exempelvis vittnesmål, tidigt i den rättsliga processen. Arbetsuppgifterna består av att planera, genomföra och analysera utfallet av i huvudsak kvantitativa studier. Du kommer också att författa vetenskapliga artiklar på insamlat material och läsa kurser inom ramen för forskarutbildningen. Arbetet kräver god förmåga till planering, analys, självständigt arbete, och samarbete i grupp. En annan viktig del av arbetet är att kommunicera med olika rättsliga aktörer såväl som med internationella forskare. Det krävs därför mycket goda kunskaper i engelska (i både tal och skrift).

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.

Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå. 

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
 • avlagt en examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: 
 • fullgjorda kurser inom minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt
 • minst 60 högskolepoäng på avanceradnivå inom psykologi, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovan krav 

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Stor vikt läggs vid den sökandes tidigare uppsatser/examensarbeten, eventuella tidigare forskningsrelaterade arbetsuppgifter, personlig lämplighet, samt övriga relevanta kvalifikationer. Sökande bör ha ett intresse för rättspsykologiska forskningsfrågor. Utbildning kring eller erfarenhet av forskningsfrågor som studerats utifrån ett rättspsykologiskt perspektiv är meriterande. Sökande bör ha hög resultat- och målinriktning, god samarbetsförmåga, och god planerings- och initiativförmåga. Erfarenhet av arbete inom forskningsprojekt, kodning och analys av kvalitativa och kvantitativa data, samt författande av vetenskapliga arbeten är meriterande. Färdigheter i statistisk programmering är också meriterande.

De sökande som bedöms tillhöra en tätgrupp kommer att kallas till intervju. Denna kan komma att genomföras till del på engelska, i vissa fall via internet. Arbetsprover kan eventuellt bli aktuella.    

Kontaktuppgifter för anställningen

För frågor om projektet kontakta Timothy Luke,  timothy.luke@psy.gu.se eller Karl Ask, karl.ask@psy.gu.se 

För allmänna frågor om forskarutbildningen kontakta forskarutbildningshandläggare, Ann Backlund, ann.backlund@psy.gu.se 031-786 1637 

Ansökan 
Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2 juni

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Glöm inte att bifoga efterfrågade handlingar

 • Examensarbete
 • Studiebakgrund
 • Arbetslivserfarenhet
 • Forskningserfarenhet (om vetenskapligt arbete bifogas där sökande inte är ensamförfattare ska sökande ange sitt eget bidrag till arbetet)
 • Motivera din ansökan och varför du söker den här tjänsten, samt sammanfatta din kompetens i det personliga brevet
 • Specifika bedömningsgrunder som återfinns i annonstexten 
 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Lönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat