arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i teknik och samhälle: hållbara värdekedjor för batteriindustrier

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 maj

 • Sök jobbet senast

  9 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Avdelningen för miljö- och energisystem är en del av Institutionen för teknik och samhälle.

Vi är drygt 30 anställda som forskar och utbildar om hållbarhetsfrågor, omställning av energisystem och basindustri, elektrifiering, resurssäkerhet, analys av policy och olika styrmedel och teknikutvärdering. Forskningen bedrivs ofta i tvärvetenskapliga projekt i samarbete med andra institutioner, universitet och samhällsaktörer.

Ämnesbeskrivning


Doktoranden kommer antas till forskarstudier inom Teknik och samhälle med fokus på hållbara värdekedjor till framtida batteriindustrier. EU planerar att elektrifiera transportsektorn och snabbt bygga ut en ny industrisektor som tillverkar batterier. Batterierna innehåller kritiska råmaterial som importeras från utanför EU och konkurens om materialen har hårdnat, delvis till följd av geopolitisk rivalitet. Det är oklart i vilken utsträckning europeisk batteriindustri kommer kunna säkra tillgången till material och om nuvarande styrmedel är tillräckliga för att uppnå beslutsfattares ambitioner.

EU-kommisionen har lanserat ett flertal initativ och regelverk som påverkar hur batteriindustrin kan utvecklas. Däribland den Europeiska batterialliansen, Battery passport, CSRD och taxonomin, FitFor55, Net Zero Industry act, kritiska råmaterial-akten samt planerna att fasa ut förbränningsmotorer och elektrifiera transportsektorn. Utvecklingen påverkas även av den geopolitiska situationen genom vad som händer i USA (med inflation reduction act) och i Kina, samt möjligheten att utvinna kritiska råmaterial inom EU och andra länder.

Målet med doktorandprojektet är att utforska möjligheter och utmaningar för framtida europeiska och globala batterivärdekedjor. Detta för att bättre förstå och förutse risker och hur dessa kan hanteras, behov av teknikutveckling, stigberoenden, samt hur innovationssystemet kan förändras och påverkas. Forskningen ska bidra till ett bättre kunskapsunderlag vilket är till gagn för både industrin och politiken.

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer ingå i ett nationella strategiskt kompetenscenter fokuserat på elektrifiering av transportsektorn (se mer under COMPEL nedan). Centret förenar ledande forskningsmiljöer med fokus på olika delar av batterivärdekedjan.

Du kommer ha möjlighet att samarbeta med seniora forskare och andra doktorander på avdelningen för miljö- och energisystem. Du kommer ansvara för att utvärdera batterivärdekedjor. Detta kan exempelvis innebära utveckling av kvantitativa metoder för att studera materialflöden och återvinning, kvalitativa metoder för att jämföra strategier för att främja försörjningstrygghet, analys av policykoherens och innovationssystem. Forskningen kommer vara värdefull för främjande av hållbar utveckling, strategisk autonomi och industriell konkurrenskraft.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller

fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Teknik och samhälle uppfyller den som har:

Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.
Övriga krav
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter

Vi ser det som meriterande om du har:

Teoretisk och/eller praktisk erfarenhet av arbete med kvantitativa metoder och mjukvarustöd för dataanalys.
Teoretisk och/eller praktisk erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder


Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. 

För att läsa annonsen i sin helhet, inklusive instruktioner för ansökan, var vänlig besök Lunds universitets rekryteringswebbplats Varbi.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till