arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom robotik och artificiell intelligens

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 maj

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Robotik och Artificiell Intelligens, RAI, vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu tre doktorander för att bidra till vår växande verksamhet.
RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd-, och bioinspirerad robotik.

Ämnesbeskrivning

Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Projektbeskrivning

RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robotsökning, räddning för räddningstjänsten och liknande. Vidare arbetar vi med multisensorfusion och multi-robotkoordination vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem.

RAI teamet har ett starkt deltagande i europeiska R&D&I-projekt samt deltar RAI i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet vilket leds av NASA/JPL.

Arbetsuppgifter

Du kommer att utföra forskning med experimentella element, som publiceras i internationellt erkända akademiska tidskrifter samt vid stora konferenser. Du kommer även arbeta med handledning av examensarbeten, lärarassistans, och stöd vid ansökan av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter/råd, EU-projekt eller industri.

Som doktorand kommer du att arbeta inom luftburen robotik och aktiviteterna kommer att vara länkade till nationella, europeiska och globala R&D-projekt.
Doktorandtjänsterna kommer att innehålla forskningsaktiviteter i områden som design, experimentering och teoretisk reglerteknik.

Generativa AI (GAI) gränssnitt för intelligent beslutsfattande på hög nivå inom robotik
- GAI-styrd uppdragsplanering och beslutsfattande online i komplexa miljöer.
- Effektiv och robust översättning mellan GAI och robotar med pålitliga tvåvägsgränssnitt.
- Dynamikmedveten uppdragsplanering och utförande med multimodal sensordata.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för doktorandanställning måste du ha en femårig universitetsexamen inom datateknik, teknisk fysik eller annat relevant ämne. Goda vetenskapliga färdigheter och erfarenhet inom experimentell forskning samt god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är mycket goda kunskaper i engelska ett krav.

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år. Undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå och tillträde efter överenskommelse.

För vidare information, var vänlig att kontakta:
George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare, 0920-49 1298, geonik@ltu.se.

Fackliga representanter:

SACO-S Kjell Johansson kjell.johansson@ltu.se +46 (0)920-491529
OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se +46 (0)920-491792

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning med vetenskapliga meriter, minst två referenser och kopior på verifierade examensbevis. Examensbevisen ska vara skrivna på svenska eller engelska. Ansökan måste vara skriven på engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 15 augusti 2024
Referensnummer: 2195-2024

Lön

Lön enligt doktorandlönetrappa

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat