arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand (licentiat) inom resilient kollektivtrafik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juni

 • Sök jobbet senast

  3 juli

Om jobbet

Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Transportvetenskap

Kollektivtrafiken leder omställningen av transportsektorn i Sverige genom en tidig övergång till förnybara drivmedel.

För närvarande ligger fokus på att elektrifiera bussflottan, och sektorns mål är att 40% av alla resor år 2030 är kollektiva. Pandemin har dock medfört utmaningar i form av ökade kostnader och minskat kollektivt resande. Projektet analyserar resiliens systematiskt genom att utforska både teknisk (robusthet och anpassningsförmåga) och socio-ekologisk resiliens (flexibilitet och agilitet). Trender såsom elektrifiering, digitalisering och automation, tillsammans med störningar på marknaden efter pandemin, ställer krav på nya tillvägagångssätt och kunskapsskapande. Vår forskning belyser synergier mellan resilienta energi- och kollektivtrafiksystem samt engagerar intressenter för att bedöma risker och möjligheter.

Vi söker nu en doktorand som i samarbete med Stockholm Environment Institute (SEI) vill utforska rollen och karaktären hos ett socio-ekologiskt resilient kollektivtrafiksystem i ett längre tidsperspektiv. Vi fokuserar på effekter av transformativa trender (pandemi, energiomställning, etc.), och hur alla användares mobilitetsbehov tillgodoses på ett sätt som är effektivt, rättvist och motståndskraftigt mot störningar. Delstudier kan bestå av kartläggning av utvecklingstrender, simuleringar av framtida system, och resilienta lösningar med stöd av simulerade fallstudier.

Handledning: Du kommer att tillhöra Avdelningen för transportplanering, KTH, och dina studier handleds av professor Erik Jenelius.

Vi erbjuder

- Möjligheten att https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017.
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- bryta ner och konkretisera komplexa koncept, fenomen och relationer
- vidareutveckla dina analytiska färdigheter
- utföra simulering, systemanalys, nätverksvetenskap, beteendemodellering, transportekonomi, dataanalys eller liknande modelleringsuppgifter, helst med erfarenhet av transport- eller stadsplanering, särskilt inom kollektivtrafik
- kommunicera skickligt på engelska, då det krävs i tjänsten, erfarenhet av vetenskapligt skrivande är ett plus
- bidra till en stimulerande forskningsmiljö och interaktioner med projektpartners och intressenter
- utöva självständighet, kreativitet och genuin nyfikenhet.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen


Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

https://intra.kth.se/administration/rekrytering/annonsering/fackrepresentanter-1.500898 .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440 i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om KTH


KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till