arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander inom systemssäkerhet, formell verifiering och maskininlärning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 april

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi


Vi söker två högmotiverade studenter med stark bakgrund inom systemsäkerhet, formell verifiering, och/eller maskininlärning till två tjänster, finansierade av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

Valda kandidater kommer att ha möjlighet att undersöka banbrytande forskningsämnen inom något av, men inte begränsat till, följande områden: Systemsäkerhet, Formell verifiering och Maskininlärning inom säkerhet och verifiering.

Vi kommer att prioritera sökande som tillhandahåller ett forskningsutlåtande. Se process för ansökan.

Handledning: Prof. Rolf Stadler med bihandledning av biträdande universitetslektor Hamed Nemati

Vi erbjuder

Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Generöst finansieringspaket inklusive stipendium och forskningskostnader.
Nära samarbete med industripartners.
Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval


För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt,
analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kandidaten ska vara bekant med relevanta begrepp inom systemsäkerhet, formella metoder och/eller maskininlärning.

Kandidaten ska kunna visa på goda programmeringsfärdigheter (t.ex. C/C++, Python, Rust).

Kandidaten ska ha stark akademisk bakgrund och forskningspotential.

Kandidaten ska kunna visa goda kunskaper i engelska samt utmärkta kommunikations- och samarbetsfärdigheter då det krävs i det dagliga arbetet.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen


Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan


Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll


CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras.
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
Utvalda kandidater ska kunna uppge kontaktinformation för två referenspersoner.

Sökande ska lämna in ett forskningsutlåtande ("Research Statement") på max två sidor där de tydligt redogör för sina forskningsintressen, motivation, och hur deras bakgrund passar ihop med ett eller flera av fokusområdena. Beskriv tidigare forskningserfarenhet (om sådan finns); expertis inom fler än ett område ses som en fördel.

Systemsäkerhet:

Mikroarkitekturssäkerhet (t.ex. sido-kanalsattacker, hårdvaruvulnerabiliteter)
Systemsäkerhet för mjukvara (operativsystem, hypervisorer, kompilatorer)
Utforskning av nya säkerhetsarkitekturer och försvarsmekanismer.
Formell verifiering:
Säkerhetsverifiering av lågnivåkod (bevis av funktionell korrekthet och säkerhet)
Verifiering av säkerhetsprotokoll (kryptografiska protokoll, distribuerade system)
Utveckling av skalbara verifieringstekniker och verktyg

Maskininlärning inom säkerhet och verifiering


Applicering av maskininlärning för att förbättra säkerhetsanalys och formell verifiering av system.
Formell verifikation av maskininlärningsmodeller för säkerhetskritiska tillämpningar
Utveckling av robusta och förklaringsbara maskininlärningsmodeller för säkerhetsuppgifter
Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings ,rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 Oktober eller senare, enligt överenskommelse Visstidsanställning till