arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Kommunikationschef

 • Yrkesroll

  Informationschef/Kommunikationschef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. www.konstfack.se

Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering.

Är du en operativ strateg som trivs i internationella vatten? Sök rollen som Konstfacks kommunikationschef!

Vill du leda arbetet med att internationellt positionera Sveriges största högskola för konst, design och konsthantverk? Med en tydlig, aktiv och attraktiv kommunikation vill Konstfack rekrytera de främsta krafterna, initiera de roligaste samarbetena, skaffa de nödvändiga resurserna och synliggöra vårt gemensamma arbete. Konstfack är idag en av de högst rankade högskolorna i Skandinavien inom våra kärnämnen, dit också bild- och slöjdpedagogik räknas. Våra program och kurser är eftersökta och studen­terna är aktiva.

Konstfack ser en framtid med fler internationella studenter, doktorander, lärare, forskare och strate­giska samarbeten och din roll i detta är vital. Vi har fått examensrätt på forskar­nivå och nu växer forsknings­miljön. Det är dags att kliva ut på den internationella arenan och även öka den externt finansierade verksamheten. Internt ska vi samtidigt stärka förutsättningarna för en tvåspråkig och inkluderande arbets- och studiemiljö. Med insatser inom breddad rekrytering eftersträvar Konstfack en bred representation av olika bakgrund och erfarenhet bland studenter och anställda.

Kommunika­tionsenheten har det övergripande ansvaret för högskolans varumärkesarbete, samordning och utveckling av system och kanaler för extern och intern kommunikation (webb, sociala medier, PR, tryck etc.) samt planering och genomförande av kommunikationsinsatser (och projektledning av Konstfacks årliga vårutställning). Enheten består för närvarande av fyra medarbetare med placering på cen­tral nivå.

Konstfack är en välkänd, aktiv och attraktiv arbetsplats där du kan påverka och forma din yrkesroll. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter


I rollen som kommunikationschef hanterar du ett brett spektrum av uppgifter, från strategisk planering, analys och rådgivning till operativt arbete. Här ingår att omsätta Konstfacks visioner och mål i handling genom att stärka det strategiska kommunikationsarbetet. Ett prioriterat utvecklingsområde är att förbättra kommunikationen både internt och extern om verksamheten och våra budskap. Att se över de olika delarna i hur våra budskap framförs (innehåll, visuell utformning, kanaler m.m.) blir därför ett av dina första uppdrag.

Du är ett nära stöd till rektor, ingår i förvaltningens chefsgrupp och rapporterar till förvalt­ningschefen. Tillsammans med Konstfacks ledning säkerställer du att kommunikationsinsatserna stödjer verksam­hetens behov. Du företräder högskolan externt i olika sammanhang och bidrar med engagemang och omvärldskunskap genom dina nätverk.

Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar för kommunikationsenheten. Du svarar för att enhetens arbete med planering, genomförande, omvärldsbevakning och analys är effektiv och har beredskap inför framtidens kommunikation. I din roll ingår även att leda och samordna kommunikationsarbetet i förändringsfaser och vid kriser.

Anställningen


Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde i december 2024 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning, eller annan likvärdig, inom kommunikation och/eller marknadsföring. Du har chefserfarenhet eller annan erfarenhet av ledarskap samt gedigen erfaren­het av kommunikation, marknadsföring, varu­märkesfrågor, mediekontakter och krishantering. Du har ett genuint intresse för konstnärlig utbildning och forskningens roll i samhället.

Du är en trygg, lyhörd, kommunikativ och målinriktad ledare som värdesätter samarbete och goda relationer, tar initiativ och har nya idéer och tillväga­gångs­sätt i kommunikationsfrågor. Ditt ledarskap präglas av öppenhet, ansvarstagande och struktur. Du kan producera, analysera och kommunicera underlag för verksam­hets­utveckling och företräda kommunikationsområdet på ett organiserat och pedagogiskt sätt. Du har helhetsperspektiv, god samarbetsförmåga och erfarenhet av att stödja andra i kommunikationsfrågor.

Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.

Självklart har du bra omvärldskoll, kan inspirera dina medarbetare till utveckling och delar enhetens ambition att utveckla rörligt material. Erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande, gärna från högskoleområdet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontakt

Om du vill veta mer om anställningen kontakta förvaltningschef Elisabet Nordwall, tel. 08-450 41 13. Vill du veta mer om allmänna anställningsvillkor eller anställningsförfarandet kontakta HR-chef Anna Collin, tel. 08-450 41 11 eller HR@konstfack.se. Fackliga kontaktpersoner nås genom Konstfacks växel tel. 08-450 41 00. 

Ansökan

Du är välkommen att ansöka via Konstfacks hemsida. Klicka på Ansök för att registrera CV, personligt brev och examensbevis samt andra relevanta kopior på betyg och intyg som styrker dina meriter. Märk din ansökan med diarienummer KF2024/VO2P/56. Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2024.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Anställningen inleds med provanställning om 6 månader Heltid 100%. Distansarbete möjligt.