arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i Industridesign med inriktning mot formgivning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juni

 • Sök jobbet senast

  2 september

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering. På kandidatprogrammet Industridesign utbildas studenter för att utveckla produkter och tjänster inom flera olika områden. Studenten designar produkter, genomför användarstudier och experiment i samarbete med andra aktörer och i varierande miljöer. Genom att gestalta och materialisera idéer kan designers skapa innovativa och praktiska lösningar på problem och utforska estetiska kvaliteter, men också väcka idéer om hur vi kan förhålla oss till varandra och vår omgivning på hållbara, och ibland oväntade sätt.

Hållbarhet är en grön tråd genom hela vår utbildning och en anledning till att studenter ofta fortsätter sin utbildning på vårt masterprogram. Flera aspekter av design för hållbar utveckling är integrerade i utbildningen, till exempel cirkulär design, globala klimatmål, hållbara material och hållbar produktion.

Masterprogrammet Design Ecologies lyfter fram designens roll i ekologiska processer, främjar ett designtänkande som värnar om flera olika livsformer och erkänner människans ömsesidiga beroende av andra arter. Programmet är socialt förankrat, har kopplingar till industrin och fokuserar på framtidens designpraktik, vilket förbereder studenterna för både yrkeskarriärer och vidare studier på doktorandnivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och ämnesutveckling, med särskilt fokus på industridesign och formgivning. Detta innebär undervisning i design med fokus på serieproduktion i olika skalor och material, som utmynnar i tredimensionella produkter. Omsorg kring hållbarhetaspekter är av vikt i den utlysta anställningen. Arbetet innebär praktisk undervisning i konstnärliga processer, konceptuella och kritiska metoder för att utveckla fysiska produkter som är tänkta som en del av ett holistiskt produkt-tjänst-system. I din undervisning betonas olika aspekter av estetiska kvaliteter i hela produktutvecklingsprocessen.

Anställningen innebär undervisning på kandidat- och masternivå. Lektorn planerar undervisningen och stödjer studenternas utveckling genom övningar, seminarier, kritik, handledning och föreläsningar. I din roll som lärare kommer du att hjälpa studenterna att hantera verktyg, metoder och ge dem färdigheter för att självständigt utveckla produkter, med medvetenhet om psykologiska, sociala och miljömässiga dimensioner av design. I arbetsuppgifterna ingår även administrativa uppgifter och tid för kompetensutveckling.

Den sökande

Den ideala kandidaten visar engagemang för att formge artefakter, utforska olika uttryck och estetiska kvalitéer. Personen bör främja ett medvetet förhållningssätt till hållbar utveckling, olika användarperspektiv och sammanhang. Vi söker en person som vill använda och utveckla detta i undervisning.

Anställningen

Anställningen omfattar 50 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Preliminärt tillträde är mitten av januari 2025. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. Distansarbete från utlandet är inte möjligt. I Sverige finns ett försörjningskrav för den som söker arbetstillstånd. För att ta reda på hur detta påverkar dig som internationell sökande, vänligen läs om försörjningskrav för arbetstillstånd på Migrationsverkets hemsida eller kontakta HR@konstfack.se.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare finns angivna i högskole-förordningen samt i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömnings-grunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.

Behörighetskraven för den här anställningen är:

 • Särskild skicklighet inom industridesign med fokus på formgivning
 • Arbetslivserfarenhet som designer från industri eller organisation
 • Pedagogisk erfarenhet inom högskola, annan undervisning eller inom annan professionell kontext
 • Högskoleutbildning på minst avancerad nivå eller annan yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig, med hänvisning till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • Goda språkfärdigheter i engelska 

Bedömningsgrunderna för den här anställningen är:

 • Dokumenterad erfarenhet som praktiserande designer med hög konstnärlig kvalitet
 • God pedagogisk förmåga
 • Praktisk och teoretisk kunskap kopplad till serieproduktion och formgivning
 • Professionell erfarenhet av metoder för produktutveckling i relation till hållbarhet
 • God förmåga att gestalta produkter med hjälp av verktyg för visualisering, 3D-modellering, skissning och prototypframställning
 • Förmåga att bidra till ämnesutveckling självständigt och i samarbete med andra
 • God förståelse för industriella sammanhang, användarens och andra intressenters erfarenheter och perspektiv
 • Kunskap och/eller erfarenhet om designteori och konstnärlig forskning eller likvärdigt utforskande designarbete
 • Förmåga att föra en reflekterande och kritisk dialog om hållbar utveckling
 • Professionellt nätverk inom ämnesområdet, på nationell och internationell nivå
 • Goda kunskaper i det svenska språket eller andra skandinaviska språk.
Det här är en förkortad annons. För fullständig information om anställningen, ansökningsprocessen samt för att registrera din ansökan, vänligen besök Konstfacks hemsida.

Välkommen med din kompletta ansökan märkt med diarienummer KF2024/VO2P/43 senast den 2 september 2024.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat