arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 april

 • Sök jobbet senast

  5 juni

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fyra till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden, interkulturalitet och bildning.

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola består av två avdelningar, en för pedagogik och didaktik och en för lärarutbildning, estetiska lärprocesser och kritiska romska studier. Pedagogikämnet ingår även i lärarutbildningens forskarutbildningsområde, Utbildningsvetenskapliga studier. Förskollärarutbildningen på Södertörns högskola präglas av en interkulturell profil och en bildningsprofil.

Utbildningen är organiserad i två program, ett ordinarie och ett erfarenhetsbaserat. Det är en dynamisk och kreativ utbildningsmiljö i utveckling. För närvarande har förskollärarutbildningen sammanlagt ungefär 1000 studenter i de båda programmen. Du kommer att vara anställd på pedagogikämnet och arbeta mot förskollärarutbildningen.

Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola

Vill du vara med och utveckla vår forsknings- och undervisningsmiljö inom förskolepedagogik/didaktik här på Södertörns högskola? Vi söker nu dig som är disputerad och har dokumenterad erfarenhet av forskning inom förskolans område, samt erfarenhet av undervisning på förskollärarutbildning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, handledning av självständiga arbeten, kursansvar och kursutveckling på förskollärarprogrammen. I anställningen ingår 30% forskning under en treårsperiod. Forskningen ska riktas mot fältet förskolans pedagogik och didaktik. Arbete med ansökningar om externa forskningsmedel uppmuntras. Som lektor ser vi gärna att du verkar för internationalisering och samverkan med det omgivande samhället. I anställningen som lektor ingår även samverkan med/inom lärarutbildningen. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma (exempelvis utvecklingsarbete eller olika uppdrag inom lärarutbildningen). Undervisning bedrivs främst på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i pedagogik med inriktning mot förskola är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller annat för anställningen relevant ämne med förskolepedagogisk eller -didaktisk inriktning, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.
 • Vetenskaplig skicklighet i form av egen forskning inom förskolepedagogisk eller -didaktisk inriktning
 • Skicklighet i att undervisa vid förskollärarutbildning
 • Förskollärarexamen
 • Erfarenhet av att undervisa och bedriva utvecklingsarbete inom förskola
 • God samarbetsförmåga
 • Samverkansskicklighet
För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tills vidare på heltid med tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2024-06-05.

Ytterligare upplysningar

David Gunnarsson, studierektor, 08-608 43 38, david.gunnarsson@sh.se
Niclas Månsson, biträdande avdelningsföreståndare och ämnesprofessor i pedagogik, niclas.mansson@sh.se, 0763151097
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96,rekrytering@sh.se

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat