arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Biomedicinsk teknik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 januari

 • Sök jobbet senast

  18 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation.

Projektet samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science. AMBER finansieras av EU:s Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND-program. Cirka 14 postdoktorer kommer att rekryteras i den första utlysningen, och varje anställning varar i 36 månader.
För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök https://www.euraxess.se/jobs/178170

AMBER har sex kärnpartners: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

Postdoktorstjänsten vid Lunds universitet är placerad vid forskargruppen inom biomekanik som tillhör Institutionen för Biomedicinsk teknik. Den tvärvetenskapliga forskningen fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi, dess degenerativa sjukdomar och läkning av kroppens vävnader. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen och förbättra behandling av sjukdomar relaterade till rörelseapparatens vävnader.

Gruppen inkluderar 10-12 forskare (doktorander, post-doktorer och forskare) och finns på BMC (Biomedicinskt center) i Lund. Expertisen inkluderar beräknings- och experimentell mekanik av biologiska vävnader, där en stor del av experimenten sker med synkrotronljus, med hjälp av avbildning, spridning och spektroskopi. Gruppen strävar efter att skapa en inkluderande miljö baserad på samarbete och tillit med stort stöd för personlig utveckling mot att bli en oberoende forskare.

Forskningen är knuten till LTHs profilområde Teknik för Hälsa. Mer information om gruppens forskning finns på följande webbsidor:https://bme.lth.se/english/research/biomechanics/eller genom Twitter @Lund_BioMech.

Särskild ämnes och projektbeskrivning

Inom AMBER kommer arbetet att omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kommer också att omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som post doktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För denna specifika tjänst fokuseras forskningen på mjuka vävnader i knäleden som förbinder och överför kroppens krafter under rörelse. Deras speciella uppbyggnad och mikrostruktur tillsammans med en sammansättning av ett kollagenätverk, små mängder proteoglykaner och en omfattande mängd vatten, ger dess mekaniska egenskaper. Artros är en ledsjukdom där vävnaden bryts ner, vilket påverkar dess sammansättning, struktur och möjlighet att motstå belastning. Tjänsten är inom ett större projekt som strävar efter att utveckla prediktiva verktyg för att förstå hur artros uppkommer och utvecklas i knäleden till följd av belastning.

Målet för postdoktorn är att utveckla, genomföra och framförallt analysera data från experimentella avbildningsmetoder för mjukvävnad. Fokus ligger på experiment där synkrotronljusavbildning med faskontrast tomogragrafi används för att studera mikrostrukturen hos brosk och menisk vävnad. Även andra avbildningsmetoder kan ingå. Målet inkluderar att förstå mikrostrukturen av menisk- och broskvävnad, samt hur den påverkas av belastning. Detta kommer utrönas genom in situ experiment där avbildning och mekanisk belastning sker samtidigt.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Forskningsuppgifterna fokuserar kring att utveckla, genomföra och analysera experimentell avbildningsdata för mjuka vävnader, specifikt synkrotronbaserad faskonstrast tomografi, för att förstå mjuka knävävnaders (menisk och brosk) svar på simultan mekanisk belastning (så kallade in situ experiment).

För fullständig beskrivning se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:693182/ 

 

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Tidigast 1 oktober 2024 Visstidsanställning till