arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Brandteknik med fokus på materialbeteende

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 maj

 • Sök jobbet senast

  2 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Avdelningen för brandteknik bedriver forskning och undervisning som anknyter till brand och dess konsekvenser.

Undervisningen sker främst på Brandingenjörsprogrammet och på vår International Master in Fire Safety Technology. Avdelningen består av cirka 20 anställda, varav sex doktorander som är anställda vid Lunds universitet. Dessutom finns flera industridoktorander. Avdelningen för Brandteknik verkar i en internationell miljö och har kontakt med forskningsorganisationer nationellt och internationellt.

Arbetsmiljön på avdelningen kännetecknas av ett öppet och vänligt bemötande bland alla medarbetare med avsikten att alla ska ges möjlighet att utvecklas personligt och professionellt.

Särskild ämnesbeskrivning


Den brandtekniska forskningen avser generellt fysikaliska och kemiska processer förknippade med uppkomst, tillväxt, spridning och släckning av bränder, interaktioner mellan brand och byggnader/anläggningar, system för att förebygga eller upptäcka brand eller begränsa dess konsekvenser samt utrymning och människors beteende vid brand. Termen brand avser både brand och explosion och omfattar brand inomhus och utomhus. Forskning om påverkansmodeller tar också hänsyn till oönskade utsläpp av brandfarliga, explosiva och/eller giftiga föreningar inom industri och transport. Fokus för tjänsten kommer att ligga på brandutveckling och materialbeteende vid brand. 

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:


Forskning inom ämnesområdet inkluderat experimentella och teoretiska undersökningar.
Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Handledning av examensarbetare och doktorander.
Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
Samverkan med näringsliv och samhälle.
Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Som postdoktor kommer du att arbeta i ett industriellt forskningsprojekt tillsammans med en industriell partner. 

I projektet kommer du att bestämma brandegenskaper hos produkter/material utifrån data från provningar i mikroskala och bestämning av egenskaper hos de material som en produkt baseras på. Prediktionen av produktens/materialets brandegenskaper baseras på korrelationsstudier och modellering. Nya tekniker som maskininlärning kan vara ett alternativ. För att bestämma brandegenskaperna behövs kunskap om följande fysikaliska data för materialet/materialen: mekaniskt beteende, kemisk kinetik, smältbeteende, termiska egenskaper, hållfasthetsegenskaper vid högre temperatur, etc.

Inom projektet förväntas resor och kortare utlandsvistelser vara nödvändiga för samarbetet med industripartnern.

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Kunskap och erfarenhet från att genomföra fysiska experiment samt modellering.
God förmåga att arbeta självständighet samt att kunna samverka med andra forskare och omgivande samhälle.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:730587/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 september 2024 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till