arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i datalingvistik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 maj

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid Humanistiska fakulteten har omkring 120 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom dessa områden.

The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) vid FLoV finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2025). CLASP ägnar sig åt forskning och avancerad utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP ägnar sig också åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion. För en beskrivning av CLASP se https://gu-clasp.github.io/

Den anställda postdoktorn kommer att genomföra sin forskning vid CLASP i Vetenskapsrådets finansierade forskningsprojekt ”Bortom pixlar och ord: språkteknologisk generering och förståelse av rumsligt språk i interaktion” (2023-01552). Projektet leds av professor Simon Dobnik och startar i september 2024. För en beskrivning av projektet se hemsidan via Simon Dobnik | Göteborgs universitet (gu.se).

 

Ämne

Datalingvistik

 

Ämnesbeskrivning 
Kognitiva systemgruppen är en forskningsgrupp inom CLASP som leds av Simon Dobnik, professor i datalingvistik, som tar upp kärnfrågor i datalingvistik och språkteknologi utifrån perspektivet språk i relation till andra modaliteter. Den består av medlemmar i CLASP som arbetar med (i) datamodeller och maskininlärning av meningsrepresentationer för språk, handling och perception, (ii) semantiska modeller av språk, handling och perception (komputationell semantik), (iii) representationsinlärning i språkmodeller och slutledning, (iv) tolkning och generering av rumsligt beskrivningar och referens, (v) interaktivt lärande med små data, (vi) data bias och integritet, och (vi) multimodal dialog, robotik och relaterade ämnen.

En kärnfråga för forskningsämnet är hur man kan förbättra den senaste tekniken för inlärning av modeller av språk och perception för interaktiva artificiella agenter. Inte bara för att känna igen mönster i visuella data, utan också för att utforska hur modellerna kan användas i en situerad språklig interaktion. Rumsliga beskrivningar och referenser i en dialog, till exempel ”ta med mig den röda boken på bordet bredvid min säng”, erbjuder många öppna utmaningar för datamodellering. Det finns behov för nya dynamiska modeller för data, språktolkning och generering som involverar integration av information från flera modaliteter och från olika inlärningsmoment och domäner (till exempel off-line från korpusar - överföringsinlärning); och nya scenarier för maskininlärning.

 

Arbetsuppgifter 
Anställningen ger medarbetaren möjlighet att befästa och vidareutveckla sina vetenskapliga färdigheter genom att bedriva forskning i samarbete med forskare och doktorander i ovan nämnda forskargrupp genom att koppla ihop idéer från flera av följande forskningsområden:
 • Komputationell semantik, 
 • Grounding av språk i handling och perception, 
 • Skapande och tolkning av rumsligt språk, 
 • Bildbeskrivning, svar av visuella frågor, visuell dialog, 
 • Referens i situerad dialog, 
 • Situerade agenter / robotar och skapande och tolkning av instruktioner, 
 • Maskininlärning med neurala nätverk, 
 • Överföring av modeller över flera domäner, 
 • Maskininlärning från små datamängder, 
 • Kombination av top-down (expert-drivna) och bottom-up (data-drivna) modeller, 
 • Resonemang och slutledning inklusive bayesiansk slutledning, 
 • Modelltolkning, testning och utvärdering av oönskad samhällsbias, 
 • Crowd-sourcing för insamling och utvärdering av forskningsdata.
Högst 20 % av tjänsten kan innefatta andra arbetsuppgifter än forskning, som undervisning, handledning av doktorander och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. Postdoktorn förväntas delta aktivt i forskningsgruppen och ämnets aktiviteter, seminarier, workshops och konferenser. Forskargruppens arbetsspråk är engelska.

 

 

För övrig information, behörighetskrav, bedömningsgrund och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se. 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-15

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat