arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i få- och flerkropps-kvantfysik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 maj

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Tjänsten är placerad vid Avdelningen för matematisk fysik, som är en gemensam avdelning mellan både Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds Tekniska Högskola (LTH), och är en del av Fysiska institutionen.

För närvarande har avdelningen för matematisk fysik fem professorer och sex lektorer. Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik. Specifikt inkluderar forskningsområdena vid avdelningen ultrakalla atomära kvantgaser, teoretisk kärnstrukturfysik, nanostruktur-fysik, kvantinformationsteori, atomteori och materialmodellering. Avdelningen har många samarbeten både internationellt och inom Lunds universitet. Gruppen där denna tjänst är belägen är nyligen associerad med Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) och är en del av det strategiska forskningsområden NanoLund och Light and Materials vid Lunds universitet.

Arbetet kommer specifikt att utföras i kallatoms-teorigruppen ledd av professor Stephanie M. Reimann som tillhör den Tekniska fakulteten (LTH) och är placerad vid Avdelningen för Matematisk Fysik. Synergieffekter genom våra befintliga samarbetsnätverk både nationellt och internationellt skapar en stark koppling mellan experimentellt och teoretiskt arbete på kalla atomer, särskilt i dipolkondensat och supersolider, samt få-fermionsystem.

Denna tjänst stöds av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Forskargruppen för ultrakalla kvantgaser expanderar för närvarande i personal och den nya postdoktorala tjänsten kommer att ytterligare stärka pågående aktiviteter inom ab-initio-beskrivning av ultrakalla kvantgaser. Vi är engagerade i att främja karriärutveckling, mångfald och jämställdhet genom nätverk och stödjande aktiviteter.

Särskild ämnesbeskrivning


Forskningen fokuserar på teoretisk förståelse av ultrakalla atomer i en fälla, från få- till flerkropps-kvantsystem, med särskild betoning på vidareutveckling av mikroskopiska beskrivningar inom ramen för exakta diagonaliseringsmetoder (konfigurations-interaktions-metoden) och “coupled clusters”-metodiken. 

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Postdoktorn förväntas interagera med masters-studenter och doktorander i forskargruppen samt bidra till möten och seminarier. 

Centralt för ditt arbete är det att vidareutveckla och främja nya teoretiska koncept för beskrivningen av ultrakalla atomsystem, med betoning på numerisk “exacta” mikroskopiska metoder. Ett huvudmål för den planerade forskningen är vidareutveckling av mikroskopiska exakta diagonaliseringsmetoder, även inom tidsdomänen, samt “coupled clusters”- metoden för beskrivningen av lite större system. Detta kräver tidigare erfarenhet av några av de mest avancerade metoderna inom kvantfysik för många partiklar, såsom de beskrivs i kvalifikationskraven nedan, och kräver även tidigare erfarenhet av programmeringsspråk som C++, Python och CUDA.

Arbetsuppgifter inkluderar:


Forskning inom det ovan beskrivna ämnesområdet
Handledning av examensarbeten och doktorander
Aktivt söka extern forskningsfinansiering när det är tillämpligt
Administration i samband med forskningsarbetet och underhåll av lokala datorkapaciteter

För annonsen i sin helhet var vänlig se Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast möjligt Visstidsanställning till