arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i informatik med inriktning tillämpad digitalisering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 maj

 • Sök jobbet senast

  5 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Fakulteten för teknik (FTK) har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för informatik består av cirka 30 medarbetare. Inom institutionen för informatik bedrivs forskning med fokus på användning av digital teknik från ett designperspektiv. Aktiva forskningsområden är kopplade till våra utbildningsprogram och har olika fokus som är överlappande: Datadriven affärsinnovation, Systemtänkande och Interaktionsdesign. Informatik har sex utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Flera av utbildningarna bedrivs på distans såväl nationellt som internationellt. Informatik har även fristående kurser samt undervisnings- och forskningssamarbete med andra fakulteter, framför allt inom Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer.

Ämnesområde för befattningen: Informatik.
Placeringsort tillsvidare: Kalmar eller Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Tidsbegränsad anställning, 100 % i två år
Tillträde: Enligt överenskommelse

Arbetsbeskrivning

Vi söker en mycket motiverad och kvalificerad postdoktor för att ansluta sig till vårt team och bidra till våra pågående EU-projekt vilka fokuserar på tillämpad digitalisering i olika miljöer. Som postdoktor förväntas du engagera sig i samarbetsaktiviteter i flera projekt, som tar upp olika aspekter av digitalisering. Tjänsten erbjuder en utmärkt möjlighet för tvärvetenskaplig forskning och professionell utveckling.

Ditt arbete som postdoktor kommer i första hand att bestå av forskning inom informatik med fokus på tillämpad digitalisering. Du förväntas delta aktivt i institutionens kunskapsmiljö och nätverk, både internt och externt.

Inom forskningsverksamheten kommer du som innehavare av tjänsten:
 • Genomföra forskning relaterad till tillämpad digitalisering med fokus på datainsamling, analys och spridning av digitaliseringseffekter inom olika miljöer.
 • Samarbeta med projektteam, intressenter och andra forskare inom informatik.
 • Publicera forskningsresultat i peer-reviewade tidskrifter och konferenser.
 • Delta i projektmöten, workshops och konferenser.
 • Assistera projektkoordinatorer att organisera och driva projektmöten
Undervisning och handledning omfattande högst 20 % av heltid kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i något av ämnena informatik, data och informationsvetenskap, interaktionsdesign, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i ovan nämnda ämnen.

I enlighet med postdoktoravtalet bör i första hand den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen tidigast tre år innan sista ansökningsdag för denna anställning. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Sökande får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

För information om bedömningsgrunder, ansökningsförfarande och kontaktpersoner, vänligen läs mer och ansök på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=8060&rmlang=SE Sista ansökningsdag 5 augusti 2024.

Lön

Individuell lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat