arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i kvant-mångkroppsteori för ultrakalla atomer

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 maj

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Tjänsten är placerad vid Avdelningen för matematisk fysik, som är en gemensam avdelning mellan både Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds Tekniska Högskola (LTH), och är en del av Fysiska institutionen.

För närvarande har avdelningen för matematisk fysik fem professorer och sex lektorer. Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik. Specifikt inkluderar forskningsområdena vid avdelningen ultrakalla atomära kvantgaser, teoretisk kärnstrukturfysik, nanostruktur-fysik, kvantinformationsteori, atomteori och materialmodellering. Avdelningen har många samarbeten både internationellt och inom Lunds universitet. Gruppen där denna tjänst är belägen är nyligen associerad med Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) och är en del av det strategiska forskningsområden NanoLund och Light and Materials vid Lunds universitet.

Arbetet kommer specifikt att utföras i kallatoms-teorigruppen ledd av professor Stephanie M. Reimann som tillhör den Tekniska fakulteten (LTH) och är placerad vid Avdelningen för Matematisk Fysik. Synergieffekter genom våra befintliga samarbetsnätverk både nationellt och internationellt skapar en stark koppling mellan experimentellt och teoretiskt arbete på kalla atomer, särskilt i dipolkondensat och supersolider, samt få-femionsystem.

Denna tjänst stöds av Wallenberg Centrum för Kvantteknologi (WACQT), som får finansiering från Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse. WACQT är ett 12-årigt initiativ på en miljard SEK med syftet att föra svensk akademi och industri till framkanten av kvantteknologi och att bygga en svensk kvantdator. WACQT är engagerad i att främja karriärutveckling, mångfald och jämställdhet genom nätverkande och stödjande aktiviteter.

Särskild ämnesbeskrivning


Forskningsarbetet fokuserar på en bättre teoretisk förståelse av den nyligen upptäckta dipolära supersolida fasen av materia, samt att analysera och utnyttja framtida koncept för materievågsinterferometri.

Arbetsuppgifter


De huvudsakliga arbetsuppgifterna i denna postdoktor-tjänst är att bedriva forskning, med betoning på numerisk modellering och teoretisk analys av kvantsystem med många kroppar. Specifikt ska den sökande utföra modellsimuleringar på dipolära kvantgaser i fällor, vilket kommer att kräva avancerad programmering och kodutveckling i de ledande programmeringsspråken så som C++, Python, och CUDA. Analytiskt arbete kommer att vägleda de numeriska metoderna. 

Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst upp till 20% av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Postdoktorn förväntas interagera med masters-studenter och doktorander i forskargruppen samt bidra till möten och seminarier. Centralt för arbetet kommer att vara vidareutvecklingen av nya teoretiska koncept för beskrivning av ultrakalla atomsystem, med fokus på dipolära kvantgaser, från superfluider till supersolider. Ett huvudmål med det planerade forskningsarbetet är utvecklingen av kvantsensnings-metoder baserade på koncept av materievågs-interferometri.

Arbetsuppgifter inkluderar:


Forskning inom det ovan beskrivna ämnesområdet
Handledning av examensarbeten och doktorander
Aktivt söka extern forskningsfinansiering när det är tillämpligt
Administration i samband med forskningsarbetet och underhåll av lokala datorkapaciteter

För att se annonsen i sin helhet var vänlig se Lunds Universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: snarast möjligt Visstidsanställning till