arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  16 juni

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2024-06-16.

Institutionen för miljövetenskap är en av de största institutionerna vid naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen är uppdelad i fyra enheter med över 170 forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från över 30 länder. Forskning och undervisning fokuserar på kemiska föroreningar, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och (eko)toxikologi. Som anställd vid institutionen för miljövetenskap kommer du att vara en del av en dynamisk miljö med forskning inom ledande forskningsområden och en stark internationell profil.

Projektbeskrivning

Postdoktorprojektet är en del av projektet DESTRESS (Deciphering temporal trends and safe operating spaces for river biodiversity within the context of multiple stressors) som är finaniserat inom Biodiversa+ av EU och nationella forskningsfinansiärer. Syftet med DESTRESS är att förse samhället med kunskap och rekommendationer för att bättre kunna balansera mellan att å ena sidan säkerställa biodiversitet i sötvatten, och å andra sidan samhällets behov av och belastning på rent vatten. Datavetenskapliga verktyg kommer att användas för att undersöka kopplingar mellan biodiversitet och viktiga stressorer som hydrologi och kemikalier. Genom en samskapande process med avnämare och samhällsaktörer kommer vi att utveckla ett ”Safe Operating Space” för att stödja evidensbaserad implementering av EUs Biodiversitetsstrategi för 2030. 

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer specifikt att bidra till två delar av DESTRESS. Den ena är att undersöka kopplingar mellan landanvändning (som t ex reningsverk, jordbruk, befolkningstäthet) och påverkan på hydrologi och föroreningsnivå i Europeiska floder och rinnande vatten. Denna uppgift innebär analys av stora datamängder. Den andra delen av projektet innebär att tillsammans med DESTRESS samhällsvetare utveckla och analysera en process för att underlätta och säkerställa implementering (inom reglering och/eller förvaltning) av resultaten från DESTRESS. Genom hela projektet kommer postdoktorn att ha ett mycket nära samarbete med andra forskare inom DESTRESS interdisciplinära forskningsteam bestående av ekologer, hydrologer, miljökemister, miljövetare och samhällsvetare samt även med olika samhällsaktörer och avnämare. Postdoktorn förväntas bidra till och leda arbetet med att skriva vetenskapliga artiklar om resultaten från projektet.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom miljövetenskap. Kandidaten förväntas ha en doktorsexamen i miljövetenskap, eller motsvarande, med dokumenterad erfarenhet från dels användning av datavetenskapliga analysverktyg, och kommunikation och samarbete med samhällsaktörer eller avnämare. Erfarenhet av forskning-till-policy-processer och kunskap om europeisk lagstiftning relevant för biodiversitet och vattenförvaltning är meriterande. Erfarenhet av arbete med inter-, och transdisciplinär forskning ses också som en fördel.

Vi önskar också att du har:

 • Förmåga att arbeta i R.
 • Statistisk kunskap och erfarenhet av multivariat modellering.
 • Erfarenhet av att använda GIS (geografiska informationssystem).
 • God förmåga att kommunicera på engelska, både i skrift och tal.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller under två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde i september eller enligt överenskommelse. Anställningen inkluderar lön för heltidsarbete samt sociala förmåner.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Anna Sobek, tfn 08-674 72 30, anna.sobek@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat