arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i robotik och artificiell intelligens

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 maj

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Robotik och artificiell intelligens (RAI) (www.ltu.se/robotics) vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu en postdoktor för att bidra till vår växande verksamhet. RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd- och bioinspirerad robotik.
RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robotsökning och räddning för räddningstjänsten och liknande, multi-sensorfusion och multi-robotkoordination vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem.
RAI teamet har ett starkt deltagande i Europeiska R&D&I-projekt samt deltar RAI i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet, vilket leds av NASA/JPL (https://costar.jpl.nasa.gov/).

Ämnesbeskrivning

Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Projektbeskrivning

Du kommer att arbeta inom luftburen robotik och deras aktiviteter kommer att länka med nationell, europeiska och worldwide R&D-projekt.Forskningsämnena kommer att fokusera på, men är inte begränsade till:

Generativa AI (GAI) gränssnitt för intelligent beslutsfattande på hög nivå inom robotik
- GAI-styrd uppdragsplanering och beslutsfattande online i komplexa miljöer.
- Effektiv och robust översättning mellan GAI och robotar med pålitliga tvåvägsgränssnitt.
- Dynamikmedveten uppdragsplanering och utförande med multimodal sensordata.

Kvantmaskininlärning för robotar

- Inlärnings- och resonemangsbaserad navigation.
- Distribuerad intelligens för robotsvärmar.

Modellering och styrning av mjuka aktuatorer med RL-algoritmer
- Modellering av mjuka aktuatorer med flera frihetsgrader för att hantera tidsvarierande dynamik i systemet, särskilt på grund av tidsvarierande mekaniska egenskaper.
- RL-baserat tillvägagångssätt för att styra, stabilisera och maximera utdata från aktuatorer med minimal inmatning.
- Implementering av aktuatorer i realtidssystem och skapande av mjuka robotar.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för en postdoktor är i huvudsak forskning. Du kommer att utföra forskning med substantiella experimentella element som bör publiceras i peer-reviewed internationella akademiska tidskrifter samt presenteras på stora konferenser. Arbetsuppgifterna inkluderar handledning av doktorander och MSc-studenter, undervisning och stöd vid införskaffande av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter/råd, EU-projekt eller industri.

Kvalifikationer

För att vara behörig för anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom reglerteknik eller relaterat ämne. Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter. Forskningsuppgifterna kräver en gedigen matematisk bakgrund med beprövad avancerad experimentell förmåga och utmärkta programmeringskunskaper (t.ex. C ++, ROS, Matlab, etc.). Du bör ha en stark vision för att utvärdera och demonstrera forskningsresultaten i verkliga fält- och industriförhållanden med ett tillvägagångssätt som minskar klyftan mellan ren teori och experimentell verifiering. Du kommer att behöva representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är utmärkta kunskaper i engelska ett krav.

Information

Anställningen är tidsbegränsad till två år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde, september 2024.

För vidare information, var vänlig att kontakta:
George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare, 0920- 49 1298, geonik@ltu.se

Fackliga representanter:

SACO-S Kjell Johansson, 0920- 49 1529, kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920- 49 1792, lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, ett detaljerat CV med lista över publikationer och fullständig beskrivning av dina vetenskapliga meriter, en grov forskningsplan med avseende på de beskrivna forskningsämnena, lista över framgångsrika bidragsansökningar eller deltagande i forskningsprojekt, minst 2 referenser, formella kopior av verifierade och översatta examensbevis och doktorsexamen. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan måste vara skriven på engelska då vi har engelsktalande i rekryteringsgruppen.

Sista ansökningsdag: 15 augusti 2024
Referensnummer: 2196-2024

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat