arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i företagsekonomi; entreprenörskap, marknadsföring, organisation

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 april

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Företagsekonomi är ett av de största ämnena inom Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning på båda campusorterna.

I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå samt uppdragsutbildningar. Forskningen vid Campus Östersund är främst profilerad mot entreprenörskap, småföretagande och regional utveckling. Ofta är dessa områden också sammankopplade med nätverkens betydelse för företagsutveckling samt med hållbar turism och de kreativa näringarnas betydelse i regionala förnyelseprocesser. Forskningsmiljön vid Campus Östersund utvecklas i snabb takt och har etablerats som en betydelsefull och uppmärksammad forskningsmiljö där seniora forskare och doktorander från båda campusorterna samverkar med nationella och internationella forskargrupper, liksom med intressenter och aktörer i det omgivande samhället.

Den företagsekonomiska forskningen vid Campus Sundsvall är främst inriktad mot bank, försäkring, pension, fastighet och revision samt regional utveckling genom samverkan. Forskningen i såväl Östersund som i Sundsvall sker oftast i fokuserade projekt som rör aktuella utmaningar i näringsliv och samhälle.

I syfte att ytterligare förstärka vår forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället inom området söker vi nu en dynamisk professor med stationering i Östersund som vill ta en aktiv roll i utvecklingen av ämnet med inriktning mot entreprenörskap, marknadsföring och/eller organisation.

Arbetsuppgifter


Vi förväntar oss att du som professor tar ett övergripande ansvar för ämnets utveckling. Det innebär att du utöver den egna undervisningen tar ansvar för utbildning på alla nivåer och för alla studieformer i fråga om kvalitetssäkring, progression och kursutveckling. Du bedriver högkvalitativ forskning, leder eller medverkar i olika typer av forskningsprojekt, ansöker aktivt om forskningsmedel, både för egen och andras räkning, samt bidrar i seminarie- och annat utvecklingsarbete. För både utbildning och forskning är samverkan med externa aktörer en viktig del, både lokalt och globalt. Även administration samt vissa inslag av ledarskap ingår i arbetsuppgifterna, exempelvis vad gäller grupp- och projektledning. Anställningsort är Östersund, men arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna. Vi förväntar oss hög närvaro på arbetsplatsen.

Du kan förvänta dig


en miljö med engagerade kollegor som vill göra skillnad för sin omgivning, sina studenter och övriga intressenter
en miljö som värdesätter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt samarbete
möjlighet att utveckla och genomföra egna idéer kring utbildning och forskning
40% forskning i tjänsten

Behörighet


Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Vidare gäller behörighetskrav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Din behörighet ska ligga inom området företagsekonomi med rubricerad inriktning och avlagd doktorsexamen inom företagsekonomi. För behörighet som professor krävs högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, om detta saknas ska anställd professor uppnå detta inom två år från anställningstillfället.

Du ska kunna uppvisa:


aktiv vetenskaplig verksamhet av med omfattande internationell publicering av hög kvalitet, även under senare tid
originalitet, bredd och djup i teori och metod
vetenskaplig självständighet
förmåga att planera, initiera och framgångsrikt leda forskningsprojekt samt att handleda doktorander under forskarutbildningens olika stadier
förmåga att erhålla forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens
omfattande och väl dokumenterad förmåga att arbeta strategiskt med pedagogisk utveckling och utbildningskvalitet på grund, avancerad och forskningsnivå
väl vitsordad pedagogisk skicklighet i fråga om undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, inklusive omfattande och väl dokumenterad erfarenhet av olika arbets- och undervisningsformer
skicklighet att utveckla och leda administrativ verksamhet och personal

Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder


Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Mittuniversitetet kommer att göra en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt lämplighet. I övrigt hänvisar vi till Mittuniversitetets anställningsordning.

Det är meriterande om du har:


internationella erfarenheter och kontakter
genomgången forskarhandledningskurs
kännedom om verktyg för att göra inspelade föreläsningar
dokumenterad erfarenhet av att använda teknikstött lärande

Åberopade meriter ska styrkas. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Personliga egenskaper


Du är en person som tar initiativ, är ansvarstagande, utvecklings-, resultat- och kvalitetsinriktad, tydlig i kommunikationen med andra och har god ledar- och samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Handläggning


Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning och tillträde


Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2025-04-01 eller enligt överenskommelse.   

Anställningsort: Östersund men arbete kan även förekomma i Sundsvall.

Information


Information om anställningen lämnas av prefekt Daniel Laven, daniel.laven@miun.se, tfn. 010 142 86 20, studierektor Anna-Maria Jansson, anna-maria.jansson@miun.se, tfn. 010 142 84 14 eller ämnesföreträdare Peter Öhman, peter.ohman@miun.se, tfn. 010 142 86 77.

Ansökan


Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Ansökan ska innehålla

CV

intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering och betyg
publikationsförteckning
tio åberopade arbeten
skriftlig redogörelse för vetenskaplig verksamhet
skriftlig redogörelse för pedagogiska meriter och pedagogiska reflektioner
kontaktuppgifter till minst två referenser

Se övriga instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-07-31.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2025-04-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning