arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i träråvarans egenskaper, design och processanpassning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  21 augusti

Om jobbet

Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) vid SLU består av drygt ett femtiotal medarbetare (varav ca 3/4 med placering i Umeå och ca 1/4 med placering i Uppsala) och fyra avdelningar (Skogsteknologi, Trävetenskap, Biomassateknologi och kemi, samt BTC Biomassateknologiskt centrum). Institutionen har idag forskning med inriktning mot skogsteknologi, logistik, trävetenskap träteknologi och teknisk biomaterialvetenskap.

Läs mer om institutionen på https://www.slu.se/institutioner/skogens-biomaterial-teknologi/.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.

Ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen är teknisk biomaterialvetenskap med inriktning mot skogsbrukets och skogsindustrins biomassa.
Forskningen ska fokusera på träråvarans egenskaper, design och processanpassning för att utveckla hållbara metoder och processer som främjar ett effektivt nyttjande av dessa värdefulla resurser.

Fokus ska ligga på applikationer vid sidan av sågverk och traditionella massaprocesser.

Vidare sträcker sig forskningen hela vägen från molekylär nivå upp till pilotanläggningsnivå.

Arbetsuppgifter

Forskningen kan omfatta:
 • initial bearbetning av biomassa syftande till att bredda råvarubasen och utveckla mer effektiva processer.
 • karakterisering av biomassa och effekten av initiala bearbetningsprocesser, med hjälp av analytiska metoder.
 • kemiska/biokemiska, termiska och/eller mekaniska processer.
Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen:
 • verka i enlighet med SLU:s vision, mål och värdegrund,
 • bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling,
 • utveckla och leda en internationellt framgångsrik miljö för forskning,
 • publicera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter med referentgranskning,
 • i konkurrens ansöka om externa bidragsmedel på nationell och internationell nivå,
 • handleda doktorander och postdoktorer,
 • leda, utveckla och delta i undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
 • samarbeta med forskare inom institution, fakultet, Biomassateknologiskt centrum och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt,
 • samverka och vidareutveckla nätverk med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt,
 • kommunicera forskningsresultat, samt
 • utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.
Vid SLU förväntas icke-svenskspråkig personal att inom 4 år från det att de anställts ha sådana kunskaper i svenska/skandinaviska att de kan ta del av information på svenska. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

 

Behörighet

Innehavaren ska:
 • ha avlagt doktorsexamen inom ett för befattningen relevant ämne,
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen,
 • vara pedagogiskt skicklig,
 • visat ledningsskicklighet, samt
 • ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet,
 • framtida visioner för forskning inom ämnet,
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning inom ämnet,
 • förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens, samt
 • förmåga att handleda och examinera doktorander samt handleda postdoktorer.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att
 • planera, genomföra och utvärdera egen undervisning och utbildning på alla nivåer,
 • handleda och examinera studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
 • handleda och examinera doktorander,
 • förmedla och implementera sin pedagogiska vision, samt
 • integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.
Vid bedömning av annan skicklighet beaktas förmåga att
 • utveckla och leda verksamhet och personal,
 • kommunicera och samarbeta,
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället, samt
 • kommunicera resultat från forsknings- och utvecklingsarbete.
 

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:

2024-08-21

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat