arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Växtbioteknik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 maj

 • Sök jobbet senast

  29 augusti

Om jobbet

Institutionen för växtförädling
Läs komplett annons här https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=10677&rmlang=SE

Läs mer om institutionen här https://www.slu.se/institutioner/vaxtforadling/

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar växtbioteknik. Ämnesområdet växtbioteknik fokuserar särskilt på utveckling och användning av verktyg och tekniker för att stödja anpassning och förädling av grödor, specifikt i norra Europa. Tillämpning av växtbiotekniken kan inkludera, men behöver inte begränsas till, forskning inom områden som växtmetabolism, växtbiokemi och funktionell genomik.

Arbetsuppgifter

Professorn ska stärka och utveckla forskning och utbildning inom ämnet för anställningen. Detta innebär ett åtagande och en kapacitet att långsiktigt bygga en framgångsrik, och inkluderande forsknings- och undervisningsmiljö. Professorn kommer att leda en forskningsmiljö, vilket kan inkludera administrativa uppgifter som budget och personalansvar.

Forskningsområdet skall innefatta att utveckla befintliga (ex. cell- och vävnadsteknik samt genteknik inklusive geneditering) såväl som nya växtbiotekniska metoder för förbättrade egenskaper hos industri- och livsmedelsgrödor av relevans för växtförädling.

Forskningen ska omfatta både grundläggande och tillämpade frågor relevanta för ämnesområdet. Användning och utveckling av växtbioteknik ska vara central i forskningen. Forskningen ska vara relevant för utveckling av grödor lämpliga för norra Europa.

Dessutom ska professorn inom ämnet för anställningen:
 • leda och bidra till utveckling av framgångsrik internationell forskning och utbildning
 • säkra finansiering (nationellt och internationellt) för att stödja forskningen inom ämnesområdet
 • publicera och förmedla forskningsresultat, såväl vetenskapligt i högkvalitativa peer review-tidskrifter som populärvetenskapligt
 • samarbeta med andra forskare och lärare inom och utanför SLU
 • åta sig undervisnings- och handledningsansvar på alla nivåer
 • handleda doktorander och postdoktorer
 • utföra administrativa uppdrag inom institution, fakultet och universitet
 • upprätthålla befintliga och utveckla nya nationella och internationella nätverk och samarbeten med akademi, berörda myndigheter, industrier och organisationer
 • aktivt samarbeta med industrin för att nå ut till producenter och utveckla ett nationellt rykte om excellens
 • agera i enlighet med SLU:s vision, mål och värderingar
Institutionen har en parallellspråklig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta akademiska uppgifter på engelska. Men eftersom svenska är universitetets officiella arbetsspråk förväntas kandidaten uppnå en funktionell nivå av svenska eller ett skandinaviskt språk inom fyra år efter tillträdet. Institutionen åtar sig att ge stöd till kandidaten för att uppnå detta mål.

Behörighet

Professorn ska inom ämnet för anställningen:
 • ha doktorsexamen i ett för anställningen relevant ämne eller motsvarande vetenskaplig kompetens
 • vara vetenskapligt skicklig och ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • ha dokumenterad förmåga att leda och utveckla en framgångsrik forskargrupp
 • ha dokumenterad erfarenhet av att publicera forskningsresultat i peer review-artiklar i tidskrifter med hög impact
 • vara pedagogiskt skicklig
 • ha erfarenhet av undervisning och handledning av studenter på alla nivåer
 • ha förmåga att integrera forskning och vetenskapliga perspektiv i undervisningen
 • ha dokumenterad erfarenhet av samarbete med industrin och andra relevanta intressentgrupper
 • ha god förmåga att kommunicera i muntlig och skriftlig engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Dessutom läggs stor vikt vid sökandes ledarskapsmeriter.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas:
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående och innovativ forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
 • vetenskaplig vision
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas:
 • planering, genomförande, examination samt utvärdering av egen undervisning
 • handledning och examination på alla nivåer i utbildningscykeln, högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
 • pedagogisk vision

Vidare beaktas:

 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin/vid högskolan
 • ledarskapsvision
 • förmåga att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • förmåga att informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete
Det anses meriterande om den sökande har dokumenterad förmåga att använda och utveckla moderna växtbiotekniska metoder med syftet att förbättra grödor för norra Europa. Det är även meriterande att ha dokumenterad förmåga av arbete med flera olika grödor och i nära samarbete med industrin.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Att vara medarbetare vid SLU


För mer information, läs den kompletta annonsen här.

Sista ansökningsdatum:

2024-08-29

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat