arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Skolsköterska 50% Mälarhöjden

 • Yrkesroll

  Skolsköterska

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 maj

 • Sök jobbet senast

  21 juni

Om jobbet

Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver specialskolor. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi fördelar också statsbidrag och utvecklar läromedel.

Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald

Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Just nu fokuserar vi på att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden på myndigheten. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Du kan läsa mer om vad vi erbjuder på vår webbplats https://www.spsm.se/jobb.

Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.

Verksamhetsområde specialskola omfattar myndighetens samtliga regionala och nationella specialskolor som är 10 till antalet och finns från Lund i söder till Umeå i norr. Utöver skolorna innehåller verksamhetsområdet även en skolstödsenhet, en skolutvecklingsenhet och en Hälso- och sjukvårdsenhet. Som skolsköterska tillhör du Hälso- och sjukvårdsenheten tillsammans med övriga legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal på våra tio specialskolor. För närvarande är 28 medarbetare anställda på enheten såsom skolpsykologer, logopeder, skolsköterskor, skolläkare, fysioterapeut och en samordnare för journalsystemet Prorenata. Merparten av medarbetarna är placerade i våra skolors elevhälsoteam vars arbete leds av respektive skolas rektor.

Hälso- och sjukvårdsenheten leds av enhetschef och biträdande enhetschef. Enhetschef har även verksamhetsansvar för myndighetens all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Elevhälsans medicinska insats (EMI) inom SPSM arbetar främst främjande och förebyggande för att stödja elevernas hälsa och utveckling.

Nu söker vi en skolsköterska med placering på Hällsboskolan Mälarhöjden i Stockholm, som är en specialskola som vänder sig till yngre elever med grav språkstörning (förskoleklass - åk 2). I dagsläget har skolan ca 50 elever. Skolan finns i dagsläget i Mälarhöjden, men verksamheten planerar inom kort flytt till nya lokaler i Stockholmsområdet

ARBETSUPPGIFTER

Befattningen som skolsköterska innebär ett hälsofrämjande och förebyggande arbete enligt basprogram, skollagen och socialstyrelsens riktlinjer för EMI. Du arbetar med hälsobesök för att öka elevernas kunskap och medvetenhet om risk- och friskfaktorer och hur det påverkar hälsan. EMI ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Arbetet omfattar bland annat hälsokontroller, hälsosamtal, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser och samarbete med interna och externa aktörer. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam och arbeta tillsammans med skolläkare, skolpsykolog, fysioterapeut, specialpedagog, logoped, kurator och skolledning. På skolan har du ett nära samarbete med teamet och de övriga professionerna på skolan i ett främjande och förebyggande arbete.

I arbetet kan det förekomma en del resande i landet ex. i samband med vaccinering eller i andra sammanhang där vi hjälps åt inom hälso- och sjukvårdsenheten.

KVALIFIKATIONER

För tjänsten krävs
 • att du är legitimerad sjuksköterska och har specialistutbildning som skolsköterska, distriktsköterska eller barnsjuksköterska
 • samverkar med alla yrkeskategorier på skolan
 • kunskap om hälso- och sjukvårdslagen samt vägledningen för elevhälsan
 • dokumentationsvana
 • att du tycker om att arbeta i team
 • intresse av att arbeta med yngre elever med funktionsnedsättning

Det är meriterande om du har:

• erfarenhet i yrket som skolsköterska
 • erfarenhet från habilitering och barnsjukvård
 • kunskaper i teckenspråk
 • erfarenhet av att arbeta med olika funktionsnedsättningar
 • kännedom om barnkonventionens artiklar och skolans styrdokument Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.

ÖVRIGT

Kallelse för eventuell intervju planeras til augusti 2024

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Omfattning 50% Tillträde under november eller efter överenskommelse. .