arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i historia

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället.

Historieämnet är en del av Institutionen för kulturvetenskaper som inkluderar ämnena arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, kultur- och naturgeografi, kultursociologi och religionsvetenskap. Utbildning i historia ges från grundutbildningsnivå till forskarutbildning, inom program och som fristående kurser, på våra olika campus och på distans.

Ämnesområde för befattningen: Historia

Placeringsort: Växjö eller Kalmar. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning: Tidsbegränsad 75%, från den 19 augusti 2024, eller enligt överenskommelse, till den 31 januari 2025, med eventuell möjlighet till förlängning

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på grundnivå i historia. Handledning och examination av uppsatser och examensarbeten ingår i tjänsten. För samtliga kurser i historia sker samläsning mellan lärarprogram och fristående kurser. Undervisning inom programmet för Integrations- och mångfaldsstudier ingår också i tjänsten.

I anställningen som universitetslektor i historia förväntas du aktivt delta i institutionens och ämnets inre arbete i form av administration, planering och pedagogiskt utvecklingsarbete. I tjänsten ingår tid för administration och för kompetensutveckling. Då Institutionen för kulturvetenskaper är högt profilerad inom forskning och erbjuder en aktiv forskningsmiljö ser vi gärna att kompetensutvecklingstiden används till forskning. Undervisning och möten kan ske på båda campus.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i historia, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i historia.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Särskilt meriterande

-Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå inom historias kärnverksamhet inklusive ämneslärarutbildningen.
-Dokumenterad erfarenhet av undervisning eller forskning i migrations-, integrations- och mångfaldsstudier.
-Fullgjord högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer.
-God kommunikations- och samarbetsförmåga värderas högt.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:


Prefekt Fredrik Hanell, +46 (0)470–708589, fredrik.hanell@lnu.se
Ämnesansvarig Hans Hägerdal +46 (0)470-708275, hans.hagerdal@lnu.se
HR-partner Maria Furbring, +46 (0)480-446751

Fackliga företrädare nås via Linnéuniversitetets växel: +46 (0)772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2024.

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat