arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i landskapets förvaltning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  26 juni

Om jobbet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Institutionen har drygt 80 medarbetare involverade i undervisning, forskning och samverkan, och arbetar med olika aspekter av planering, gestaltning och förvaltning av landskap, med skiftande ämnen och skalor. Ämnesgruppen landskapets governance och förvaltning bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning som relaterar till governance (styrning) och av utemiljöer, främst urbana. Gruppens expertis ligger främst inom professionell utemiljöförvaltning.

Ämnesbeskrivning


Ämnet för tjänsten omfattar landskapets förvaltning med fokus på operationella och organisatoriska perspektiv. Den operationella nivån av landskapets förvaltning omfattar anläggning, underhåll och skötsel. Det relaterar till organisatoriska perspektiv som ledarskap och governance såväl som juridiska, ekonomiska och tekniska aspekter, även digital teknologi. Landskapets förvaltning svarar mot många aktuella samhällsutmaningarna, som klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald och städers förtätning, genom utveckling och underhåll av utemiljöer. Därför är bidrag till strategisk och adaptiva angreppssätt för operationell förvaltning av landskap centrala för tjänsten.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska inom ämnet för anställningen ansvara för undervisning, forskning och samverkan. Arbetet förväntas genomföras i samarbete med kollegor inom institutionen och SLU, liksom i nationella och internationella samarbeten.

Universitetslektorn förväntas utveckla ämnet och särskilt:
 • utveckla, leda och bedriva framgångsrik forskning inom ämnet för tjänsten
 • utveckla, leda och bedriva undervisning i ämnet på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 • handleda studenter på alla nivåer i utbildningscykeln
 • aktivt söka nationella och internationella forskningsanslag i konkurrens samt publicera peer-review vetenskapliga artiklar
 • kontinuerligt utvecklas som lärare och utveckla pedagogiskt ledarskap
 • samverka och kommunicera med relevanta aktörer inom landskapsbranschen samt i samhället i stort
 • Bidra till fakultetens strategiska utveckling genom administrativa uppgifter inom ämnesområdet, institutionen och fakulteten
 • kunna undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk vid tillträdandet, eller senast inom fyra år efter tillträdandet.

Behörighet

Den sökande ska inom ämnet för anställningen
 • ha avlagt doktorsexamen inom landskapsarkitektur, landskapsplanering, landskapsförvaltning, urban ekologi, urban forestry, ingenjörsvetenskap, arkitektur, urban planering eller annat relevant ämne.
 • vara vetenskapligt skicklig
 • ha visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag
 • ha publicerat sin forskning i för ämnet tidskrifter av hög kvalitet på en internationell nivå
 • visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter
 • ha erfarenhet av samverkan mellan akademi och omvärld
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • ha goda kunskaper i skriven och talad engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående och innovativ forskning
 • erhållna externa forskningsmedel i konkurrens
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas
 • planering, genomförande, examination samt utvärdering av egen undervisning
 • handledning och examination på alla nivåer i utbildningscykeln
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
 • pedagogisk vision

Vidare beaktas skicklighet i att

 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin/högskolan
 • kommunicera, samarbeta och samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • erfarenhet från och kunskap om den svenska eller skandinaviska branschen inom anläggning, underhåll och skötsel av utemiljöer
 • informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete
Specifik kompetens i juridiska, ekonomiska och/eller tekniska aspekter av anläggning med relevans för det övergripande ämnet landskapets förvaltning är särskilt meriterande.

Goda kunskaper i svenska är meriterande samt ett krav inom fyra år från tillträdande av tjänsten. Institutionen åtar sig att ge stöd till kandidaten för att uppnå detta mål.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Att vara medarbetare vid SLU


Vid SLU blir du en del av en levande forskningsmiljö som bygger på ett aktivt medarbetarskap. Som anställd vid SLU har du tillgång till en mängd förmåner (bl. a. svensk familjehälsovård, föräldraledighet och generösa betalda tjänstledighetspolicyer). Läs mer om förmåner på SLU här. SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över samt rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

Sverige har dessutom en väletablerad förskolestruktur samt ett kostnadsfritt utbildningssystem. Ta reda på mer fakta och berättelser om Sverige på www.sweden.se

SLU i Alnarp är beläget i södra Sverige nära universitetsstäderna Lund och Malmö, och Köpenhamn i Danmark. Öresundsregionen erbjuder en rik historia och kultur och är ett verkligt akademiskt och kulturellt nav.

Sista ansökningsdatum:

2024-06-26

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat