arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i landskapsarkitektur: förvaltning av urbana grönytor

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 april

 • Sök jobbet senast

  18 juni

Om jobbet

Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning, undervisning och samverkan. Vid institutionen är ca 180 personer anställda.  

Läs mer här; www.slu.se/sol

Ämnesbeskrivning

Ämnet är landskapsarkitektur med inriktning mot förvaltning av urbana grönytor. Ämnesinriktningen är tvärvetenskaplig och fokuserar på hur man kan förvalta multifunktionella ytor i städer utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska inom ämnet för anställningen
 • planera, leda och genomföra forskningsprojekt samt söka extern finansiering i konkurrens
 • bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom ämnesgruppen landskapsförvaltning
 • publicera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet
 • bedriva och utveckla undervisning och handledning inom främst landskapsarkitekt och landskapsingenjörsprogrammet, på grundnivå och avancerad nivå
 • delta i forskarutbildningen, som handledare och/ eller i kursmoment
 • kommunicera om forskning och forskningsresultat

Behörighet

Den sökande ska inom ämnet för anställningen
 • ha avlagt doktorsexamen inom disciplin med koppling till landskapsförvaltning, till exempel naturvårdsbiologi, miljöteknik, miljöpsykologi, miljöekonomi eller landskapsarkitektur.
 • ha bedrivit framstående tvärvetenskaplig forskning med koppling till landskapsförvaltning i syfte att utveckla kunskap som gynnar människors välmående, möjlighet till rekreation och biodiversitet,
 • ha visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag och publicera i för ämnet viktiga tidskrifter
 • ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter
 • ha goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk
 • ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning samt publicera i vetenskapliga tidskrifter
 • erhållna externa forskningsmedel i konkurrens
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas
 • erfarenhet av handledning och examination på alla nivåer i utbildningscykeln i för anställningen relevanta ämnen
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas skicklighet i att

 • samarbeta i projekt och undervisning inom akademin/högskolan
 • informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete
Praktisk erfarenhet av arbete med kopplingar till landskapsförvaltning är meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Att vara medarbetare vid SLU


Vid SLU blir du en del av en levande forskningsmiljö som bygger på ett aktivt medarbetarskap. Som anställd vid SLU har du tillgång till en mängd förmåner (bl. a. svensk familjehälsovård, föräldraledighet och generösa betalda tjänstledighetspolicyer). Läs mer om förmåner på SLU här. SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över samt rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

SLU Uppsala är belägen i Storstockholmsregionen och har en rik historia och kultur och är ett verkligt akademiskt och kulturellt nav. Läs mer om att flytta, bo och arbeta i Uppsala här.

Sista ansökningsdatum:

2024-06-18

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat