arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 maj

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Denna anställning är placerad vid avdelningen för Pedagogik och didaktik (PeDi). Inom avdelningen bedrivs forskning inom flera områden som har relevans för pedagogik, didaktik och pedagogiskt arbete; lärares arbete och ledarskap i skolan, interaktion i klassrummet, elevers lärande, bedömning och betygssättning, barns och elevers läs- och skrivutveckling, läs- och skrivundervisningens didaktik, matematikdidaktik, specialpedagogik, konflikthantering, mobbning och grupprocesser, lika villkor samt värden och normer i skolans praktik. För att öka förståelsen för skolans vardagsarbete tillämpas flera metoder för empiriska studier som exempelvis fältstudier, intervjuer, test och observationer. 

Innehavare av denna anställning som universitetslektor i pedagogik genomför utbildning inom området grundläggande läs- och skrivinlärning inom olika delar av lärarutbildningen på grund- och avancerad nivå samt på speciallärarutbildningen med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling, på avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak att genomföra undervisning, utbildningsadministrativt arbete samt forskning. Även undervisning inom fristående kurser, uppdragskurser och samverkan med det omgivande samhället kan ingå i arbetsuppgifterna.

Vi förutsätter att du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Vi söker dig som aktivt vill bidra till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Vi förväntar oss att du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens och har visat pedagogisk skicklighet inom området grundläggande läs- och skrivinlärning. Alternativt har du specialpedagogisk skicklighet inom området läs- och skrivsvårigheter, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer i första hand fästas särskild vikt vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom pedagogik med inriktning mot grundläggande läs- och skrivinlärning och/eller specialpedagogik inom området läs- och skrivinlärning.
 • Särskilt meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet med inriktning mot barns läs- och skrivinlärning och/eller läs- och skrivsvårigheter.
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom pedagogik med inriktning mot barns lärande gällande grundläggande läs- och skrivinlärning och/eller specialpedagogik inom området läs- och skrivsvårigheter.
 • Särskilt meriterande är att ha undervisat på högskolenivå kring grundläggande läs- och skrivinlärning eller läs- och skrivsvårigheter.
 Gällande övriga skickligheter kommer följande att bedömas:
 • Särskilt meriterande är avlagd lärarexamen för grundskolans tidiga år.
 • Särskilt meriterande är avlagd speciallärarexamen inom språk-, skriv- och läsutveckling.
 • Särskilt meriterande är också skicklighet i att ha arbetat med grundläggande läs- och skrivinlärning och/eller arbetat som speciallärare inom svensk grundskola.
 • Meriterande är att uppvisa god förmåga att samarbeta både med kollegor och studenter.
Eftersom undervisning och forskning sker på svenska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och forska på svenska.

Din arbetsplats


Läs mer om vår verksamhet här Avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI) - Linköpings universitet (liu.se).

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning.

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat