arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer och personer med funktionsvariation, migrationsforskning och välfärdsforskning.

Ämnesområde för befattningen: Socialt arbete


Placeringsort tillsvidare: Växjö/Kalmar       

Anställningens omfattning: Heltid, tillsvidare anställning. I normalfallet tillämpas provanställning.

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning


Arbetsuppgifterna består av utbildningsplanering, undervisning och examination i socionomprogrammet, masterprogrammet och fristående kurser. Anställningen innebär också forsknings- och utvecklingsarbete i socialt arbete samt kan innehålla samverkansuppdrag. Vi erbjuder en aktiv utbildningsmiljö och värdesätter medarbetare som initierar och bedriver utvecklingsarbete inom ämnesområdet. Anställningen innebär samverkan med andra lärare, forskare och omgivande samhälle nationellt och internationellt, samt aktivt deltagande i institutionens gemensamma arbete. De flesta av institutionens kurser har i större eller mindre omfattning inslag av flexibel undervisning vilket kräver färdighet i att undervisa med hjälp av olika digitala verktyg.

Administrativa kunskaper, samarbetsförmåga och flexibilitet är egenskaper som har stor betydelse, såväl i relation till studenter som inom lärarkollegiet, forskningsmiljöer och det omgivande samhället.

Undervisningen bedrivs till största del på svenska. Resor mellan universitetets två campus förekommer eftersom undervisning både i Kalmar och Växjö ingår i tjänsten.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i socialt arbete, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i socialt arbete.

Anställningen kräver att den sökande har dokumenterat god samarbetsförmåga såväl i relation till kollegor, studentgrupp och externa aktörer som inom arbetslag och i forskningsmiljöer.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

I bedömningen av sökande läggs stor vikt vid av erfarenhet i det sociala arbetets praktik.

Meriterande i övrigt är erfarenhet av undervisning, handledning, examination och forskning inom ämnet socialt arbete.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2024!

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat