arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utbildningsofficer

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 januari

 • Sök jobbet senast

  2 april

Om jobbet

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga som är inne i en expansiv tillväxtperiod. Av dessa 50 000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22 000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt förberedda att försvara Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser. 

Om enheten

Södermanlandsgruppen (SLG) är en utbildningsgrupp med ansvar för att planera och genomföra utbildning och övning av en hemvärnsbataljon (27-hvbat – Södermanlands hemvärnsbataljon). Bataljonen består av en bataljonsstab, ledningspluton, två insatskompanier, ett bevakningskompani, en båtpluton och en flyggrupp. SLG tillhör Mellersta Militärregionen och är grupperat i Strängnäs.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Planera och genomföra utbildning av hemvärnssoldater vid övningar och utbildning Planera och genomföra utbildning inom ramen för hemvärnsbataljons (kompanis, plutons och grupps) strid
 • Som skjutledare planera och genomföra utbildning med skarp ammunition omfattandegrundläggande skjututbildning och FUSA
 • Planera och genomföra utbildning av hemvärnsförbandens chefer
 • Utvärdera och utveckla utbildningsmetoder och pedagogik gentemot hemvärnsförbanden
 • Planerar, leder och genomför lokala, regionala och centrala kurser avseende hemvärnet och frivilliga försvarsorganisationer
 • Mentor för tilldelat hemvärnskompani med ansvar för uppföljning av kompaniets kompletterande utbildning (KU), beställer materiel, övningsterräng mm för tilldelat kompanis KU
 • Kontrollerar och godkänner övningsplaner för tilldelat kompani
 • Planerar tilldelats kompanis övningar i samråd med kompanichef
 • Vara utbildningsgruppens ämnesföreträdare inom till exempel sjukvårdstjänst, vapentjänst, motortjänst, hundtjänst, båttjänst etc beroende på tidigare kompetens
KRAV
Kvalifikationer
 • Officer (OF 2)
 • B-körkort
 • Militärt förarbevis på personbil, minibuss, lätt personterrängbil
 • God fysisk förmåga
 • Grundläggande utbildning i markstrid på grupp- och plutonsnivå
 • Faktisk kompetens skjutledare skjutbana samt skjutledare stridsskjutningar
 • God förmåga att planera och genomföra övningar

Personliga egenskaper

Du är utåtriktad och har god kommunikativ förmåga och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är ansvarsfull, noggrann, lojal och är ett gott föredöme för andra. Vi förutsätter att du delar Försvarsmaktens värdegrund, allas lika värde. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

MERITERANDE

 • Erfarenhet av befattning vid förband med till exempel inriktning mot  säkerhetsförbands-, markstrids- eller spaningstjänst
 • God administrativ förmåga
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • Förmåga att leda arbetsgrupper
 • Färdighet i system PRIO och i OFFICE
 • Övningsledare understödsvapen (Ksp 58, Grg m/48 (18)
 • Militärt förarbevis (Ptgb, Tlb, tgb 11-40, Bv 206, motsv)
 • Erfarenhet av hemvärnet och frivilligorganisationer
 • Fordonsinstruktör
 • Sjukvårdsinstruktör
 • Hundtjänstinstruktör
 • Utbildning på stridsbåt, bevakningsbåt, gruppbåt, trossbåt, ledningsbåt motsvarande

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning
Arbetsorten är Strängnäs men tjänstgöring på andra orter förekommer.
Tjänsten innebär viss helg- och kvällstjänstgöring.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Tillträde: 2024-07-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Joakim Lööf nås via växel 0500-46 50 00.

Information om rekryteringsprocessen

Mikael Smedin eller Joakim Lööf

Båda nås via växel 0500-46 50 00.

Fackliga företrädare

OFR/O Per-Erik Pallin
OFR/S Anders Hamrén
SACO Margareta Hessling
SEKO Lise-Lotte Larsson

Nås via växelnummer Livgardet: 08-584 540 00

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-04-02. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

Enl. ök.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat